Nieuws

(129 resultaten)
Advies Commissie Productverbetering kiest voor andere aanpak herformulering

26 april 2018


De aanbevelingen die de Commissie Criteria Productverbetering doet over het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) stuurt aan op een andere benadering dan hoe het Akkoord nu werkt. Het Akkoord is in 2014 in het leven geroepen. In de huidige aanpak maken […]

FNLI reactie op nieuws over betalingstermijnen

11 april 2018


De FNLI vindt het steeds verder oprekken van betalingstermijnen onwenselijk, dit is niet in het belang van de levensmiddelenindustrie en haar ketenpartners. Als er een wijziging van de wettelijke betalingstermijn wordt ingevoerd kán dit een verbetering zijn van de huidige […]

Werkbezoek van minister Schouten aan Bakker Barendrecht

28 maart 2018


Ketensamenwerking cruciaal voor duurzame productie en distributie van groenten en fruit. Ridderkerk, 26 maart 2018 – Op uitnodiging van de Alliantie Verduurzaming Voedsel bracht Carola Schouten, minister van LNV, vandaag een werkbezoek aan Bakker Barendrecht in Ridderkerk. De minister heeft […]

De Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt namens de gehele voedselketen ‘Het klimaat op ons bord’ aan minister Schouten (LNV)

13 maart 2018


Rhenen, 13 maart 2018 – Gisteren overhandigde Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, het boekje ‘het klimaat op ons bord’ aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een symbolisch bord, met een greep uit de vele […]

Bedrijfsleven blij met afspraken zwerfafvalreductie met staatssecretaris Van Veldhoven

10 maart 2018


Over twee dingen is iedereen het eens. Het recyclen van plastic is belangrijk voor het milieu: plastic verpakkingsafval kunnen we weer als grondstof gebruiken voor nieuwe producten. En, verpakkingen horen niet op straat of in de natuur. Vandaag heeft staatssecretaris […]

FNLI ziet aanmoediging in rapporten NVWA over daling zout en vetten levensmiddelen

22 december 2017


  In de vandaag gepubliceerde rapporten van de NVWA over de reductie van zout en (verzadigd) vet, ziet de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie een voorzichtige bemoediging dat het Akkoord van de sector uit 2014 werkt. Dit Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) bevat […]