7 op 10 Nederlanders vinden einde statiegeld prima

7 op 10 Nederlanders vinden einde statiegeld prima

30 april 2015


Onderzoek TNS NIPO: recyclen plastic verpakkingsafval belangrijk; hoe maakt niet uit

De meeste Nederlanders vinden het prima als het statiegeld op grote frisdrank- en waterflessen wordt beëindigd, en alle plastic verpakkingen in de toekomst via het Plastic Heroes systeem worden ingezameld en gerecycled. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen namens het verpakkende bedrijfsleven. Op de vraag of het de consument iets uitmaakt met welk systeem plastic verpakkingsafval gerecycled wordt, antwoorden 7 op de 10 Nederlanders dat het hun niets uitmaakt hoe dit gebeurt, maar de meeste Nederlanders vinden het wel belangrijk dat het gebeurt. Lisanne van Thiel, Research Manager bij TNS NIPO: “Nu er met Plastic Heroes een alternatief is voor het statiegeldsysteem, blijkt de consument minder gehecht te zijn aan statiegeld dan altijd werd aangenomen”. Voor het onderzoek ondervroeg TNS Nipo 1.035 personen.

Op dit moment bestaan er twee systemen voor de inzameling en recycling van plastic verpakkingsafval naast elkaar: het Plastic Heroes-systeem (130 kiloton per jaar) en het veel kleinere statiegeld-systeem (26 kiloton per jaar). Het Plastic Heroes systeem is sinds de start in 2008 in korte tijd heel succesvol gebleken. Philip den Ouden, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en voorman van het verpakkende bedrijfsleven: “Het systeem is nu volwassen en met het oog op de toekomst willen we het graag samenbrengen met het statiegeldsysteem. Wat consumenten hiervan vinden, was nog nooit onderzocht. Zowel Plastic Heroes als statiegeld worden gewaardeerd, maar uiteindelijk gaat het ook de consument erom dat we zoveel mogelijk plastic verpakkingsafval recyclen – hoe maakt de consument dus niet uit”.

Kostenbesparing en gemak

De meeste Nederlanders vinden het afschaffen van statiegeld prima. Bijna de helft (46%) van de Nederlanders is positief over het samenbrengen van het huidige statiegeldsysteem met het Plastic Heroes systeem. 13% is zelfs zeer positief. Iets meer dan een kwart (28%) staat er neutraal tegenover. De consument ziet kostenbesparing en gemak als grote voordelen van het samenbrengen van de twee systemen. Andere genoemde pluspunten zijn: de verwachting dat met één systeem méér plastic verpakkingsafval zal worden ingezameld en het feit dat supermarkten kunnen besparen op de in te zetten ruimte en hoeveelheid arbeid.

Men verwacht meer plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen

De meeste Nederlanders zeggen in de toekomst grote frisdrank- en waterflessen via Plastic Heroes te gaan inzamelen. ‘Het is beter voor het milieu’ is het belangrijkste motief om gescheiden in te zamelen. Een op de tien ziet de nieuwe situatie als kans om voor het eerst te beginnen met het inzamelen van plastic verpakkingsafval. Ruim vier op de tien verwachten in de nieuwe situatie (nog) meer in te zamelen dan nu.

Lees de volledige rapportage hier.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

De statiegelddiscussie in een breder perspectief

11 mei 2015


De afgelopen periode leidde de mogelijke afschaffing van de verplichting tot statiegeld op grote PET-flessen tot veel media-aandacht. Veelal ontbrak de nuance of was de berichtgeving verre van compleet, waardoor vele positieve ontwikkelingen rondom verpakkingen en verduurzaming onderbelicht raken. In […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

8 december 2016


De FNLI heeft besloten om stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. De FNLI verwacht niet dat deze verdergaande reclamebeperkingen de prevalentie van overgewicht en obesitas zullen terugdringen zoals er ook geen bewezen effecten […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Levensmiddelenindustrie verwelkomt EU Circular Economy Package

2 december 2015


FNLI: ‘Europees beleid goede basis voor circulaire economie’ Vandaag publiceerde de Europese Commissie het herziene Circular Economy Package. Hierin worden maatregelen aangekondigd om de Europese economie meer circulair te maken: afval wordt grondstof. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn