Fabrikanten leggen flinke beperking kidsmarketing vast

Fabrikanten leggen flinke beperking kidsmarketing vast

16 december 2014


Levensmiddelenindustrie beperkt reclame-uitingen gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Vandaag is door het bestuur van de Stichting Reclamecode (SRC) een voorstel van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) tot wijziging van de bestaande Reclamecode voor Voedingsmiddelen aangenomen. Met deze wijziging is het vanaf 1 januari 2015 niet langer toegestaan reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen.

De huidige Reclamecode voor Voedingsmiddelen stelt al dat het voor producenten verboden is om reclame te maken voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot 7 jaar. Met de huidige wijziging van de Reclamecode spreken fabrikanten nu ook onderling af om geen meer reclame te maken gericht op kinderen tot 13 jaar. Een uitzondering op deze regel geldt voor producten die aan specifieke voedingskundige criteria voldoen: het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. Hierbij kan gedacht worden aan lightproducten, of groente en fruit. Deze uitzondering geldt niet voor reclame gericht op kinderen tot 7 jaar, voor die doelgroep blijven de huidige regels bestaan.

De aanpassing van het voorstel is afkomstig vanuit de fabrikanten zelf. Philip den Ouden, directeur van de FNLI: “De levensmiddelenindustrie is zich ervan bewust dat op een verantwoorde wijze moet worden omgegaan met reclame gericht op kinderen. De FNLI is daarom verheugd dat dit voorstel, afkomstig uit de industrie zelf, nu in regels is vastgelegd.

De eerder genoemde grenswaarden voor de voedingskundige criteria zijn overigens ook op Europees niveau afgesproken. Veel fabrikanten produceren voor een Europese markt, dus in het kader van een gelijk speelveld is het belangrijk dat dit Europees breed is afgesproken.

Toetsingskader bewoording gezondheidsclaims
Daarnaast is de Reclamecode voor Voedingsmiddelen ook gewijzigd door het opnemen van een zogenaamd toetsingskader voor de beoordeling van gezondheidsclaims. De voorbeeldbewoordingen uit dit toetsingskader zullen gebruikt worden door de Reclamecode Commissie bij de behandeling van eventuele klachten over het gebruik van gezondheidsclaims.

De gewijzigde Reclamecode voor Voedingsmiddelen, de voedingskundige criteria en het beoordelingskader voor gezondheidsclaims zijn te vinden op de website van de FNLI.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Online kinderreclame voor voeding reeds streng gereguleerd

31 maart 2016


Vandaag stuurde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek over de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen naar de Tweede Kamer. De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met de onafhankelijke reclamemonitoring die […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd

12 januari 2016


De FNLI heeft begrip voor de vragen die reclame gericht op kinderen oproept. Daarom heeft de levensmiddelenindustrie zichzelf reeds verregaande beperkingen opgelegd. Het is sinds 1 januari 2015 verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BVA en FNLI publiceren Gids Content Creators en Voedingsmiddelenadverteerders

18 april 2017


De inzet van vloggers binnen het reclamedomein brengt nieuwe uitdagingen voor adverteerders met zich mee. Daarom brengen BVA Bond van Adverteerders en FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de ‘Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators’ uit. Doel van de gids is om adverteerders […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn