Fabrikanten ondersteunen acties supermarkten rondom voedselvertrouwen FNLI en CBL trekken samen op om fraude in voedselketen uit te bannen

Fabrikanten ondersteunen acties supermarkten rondom voedselvertrouwen FNLI en CBL trekken samen op om fraude in voedselketen uit te bannen

19 juni 2014


De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) verwelkomt de stappen die het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vandaag aankondigt om het vertrouwen van consumenten in de voedselketen terug te winnen. De koepelorganisatie voor levensmiddelenfabrikanten werkt zeer nauw samen met de retail bij het uitbannen van voedselfraude en het herstellen van vertrouwen, en heeft vergelijkbare beleidslijnen met haar achterban uitgezet. Beide brancheorganisaties trekken bovendien met elkaar en met overheid en andere ketenpartners op in de Taskforce Voedselvertrouwen, om het vertrouwen van burgers en consumenten te herstellen.

De FNLI ondersteunt het uitbreiden van GFSI-erkende (Global Food Safety Initiative) kwaliteitssystemen met een “Food Fraud” module, waardoor niet alleen de voedselveiligheid maar ook productintegriteit geborgd wordt. De FNLI pleit, net als het CBL, ook voor optimale informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid en tussen bedrijven onderling, daar waar het mededingingsrecht dat toelaat. Bovendien besloot de FNLI twee jaar geleden zich hard te maken voor onaangekondigde inspecties. Bedrijven kunnen zo te allen tijde aantonen dat ze voldoen aan de strenge kwaliteitseisen.

De FNLI bevestigt dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn en dat de opgestelde actiepunten volgens plan worden uitgevoerd. Voor fraude met voedsel bestaat geen enkel excuus: bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel mogen uitmaken van de voedselketen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

FNLI betreurt stemming Europees Parlement voor verplichte herkomstetikettering

23 januari 2015


Op 21 januari jl. stemde het Europees Parlement (ENVI Comité) voor een motie die de Commissie oproept om herkomstetikettering van vlees als ingrediënt verplicht te stellen. De FNLI betreurt dit besluit. Het primaire doel van etikettering van levensmiddelen is om […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

27 september 2016


Den Haag, 27 september 2016 – Vandaag publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar voedselfraude in een groot aantal productcategorieën onder de titel ‘Gesjoemel met eten’. Ook de FNLI vindt dat fraude in de voedselketen onacceptabel is. Het onderzoek onderstreept het […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

26 maart 2014


De FNLI onderschrijft de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarmee bevestigt het rapport dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn. Voor fraude met voedsel bestaat geen enkel excuus: bedrijven die het […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn