Fabrikanten ondersteunen acties supermarkten rondom voedselvertrouwen FNLI en CBL trekken samen op om fraude in voedselketen uit te bannen

Fabrikanten ondersteunen acties supermarkten rondom voedselvertrouwen FNLI en CBL trekken samen op om fraude in voedselketen uit te bannen

19 juni 2014


De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) verwelkomt de stappen die het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vandaag aankondigt om het vertrouwen van consumenten in de voedselketen terug te winnen. De koepelorganisatie voor levensmiddelenfabrikanten werkt zeer nauw samen met de retail bij het uitbannen van voedselfraude en het herstellen van vertrouwen, en heeft vergelijkbare beleidslijnen met haar achterban uitgezet. Beide brancheorganisaties trekken bovendien met elkaar en met overheid en andere ketenpartners op in de Taskforce Voedselvertrouwen, om het vertrouwen van burgers en consumenten te herstellen.

De FNLI ondersteunt het uitbreiden van GFSI-erkende (Global Food Safety Initiative) kwaliteitssystemen met een “Food Fraud” module, waardoor niet alleen de voedselveiligheid maar ook productintegriteit geborgd wordt. De FNLI pleit, net als het CBL, ook voor optimale informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid en tussen bedrijven onderling, daar waar het mededingingsrecht dat toelaat. Bovendien besloot de FNLI twee jaar geleden zich hard te maken voor onaangekondigde inspecties. Bedrijven kunnen zo te allen tijde aantonen dat ze voldoen aan de strenge kwaliteitseisen.

De FNLI bevestigt dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn en dat de opgestelde actiepunten volgens plan worden uitgevoerd. Voor fraude met voedsel bestaat geen enkel excuus: bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel mogen uitmaken van de voedselketen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Staatssecretaris Van Dam lanceert ‘Nederland Voedselland’ op initiatief FNLI

14 oktober 2016


Levensmiddelenindustrie geeft online invulling aan ‘open gesprek over voedsel’ Gisteren lanceerde staatssecretaris Van Dam op initiatief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) het online platform ‘Nederland Voedselland’. Dit platform faciliteert de dialoog over de toekomst van ons eten en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Levensmiddelenindustrie werkt aan terugdringen minerale oliën in verpakkingen

2 mei 2016


FNLI pleit sinds 2012 voor EU-wetgeving Vanavond besteedt TV-programma Radar aandacht aan minerale oliën in verpakkingen van voedingsmiddelen. Minerale oliën kunnen met name voorkomen in verpakkingen gemaakt van gerecycled papier en door het gebruik van inkten op verpakkingen. Veel van […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn