FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

27 september 2016


Den Haag, 27 september 2016 – Vandaag publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar voedselfraude in een groot aantal productcategorieën onder de titel ‘Gesjoemel met eten’. Ook de FNLI vindt dat fraude in de voedselketen onacceptabel is. Het onderzoek onderstreept het belang dat bedrijven, bovenop controles in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat producten ook zijn wat ze pretenderen te zijn. Daarom werkt de sector sinds een aantal jaar actief aan diverse maatregelen (vanuit de Taskforce Voedselvertrouwen) om de integriteit van producten te borgen.

Zo worden kwaliteitssystemen waar bedrijven mee werken tegenwoordig door de NVWA getoetst aan de hand van strenge criteria voor voedselveiligheid en productintegriteit. Via de website Ketenborging.nl kunnen ondernemers uit de voedselketen controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een door de NVWA geaccepteerd kwaliteitssysteem. Aan de hand hiervan kunnen ondernemers hun handelen vervolgens afstemmen. De eerste systemen die op de site staan zijn IFS en BRC, zij hebben als eersten de strenge toets van de NVWA doorstaan. Naar verwachting volgt ook het FSSC22000-systeem binnenkort.

Daarnaast is een tool tegen voedselfraude ontwikkeld door SSAFE en PwC in samenwerking met Wageningen University en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De tool is geen middel om voedselfraude te voorkomen, maar helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering. De kans op voedselfraude kan vervolgens gereduceerd worden door de juiste beheersmaatregelen te nemen. De FNLI organiseert volgende week samen met PwC opnieuw een workshop om de tool onder de aandacht te brengen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI lanceert toolkit om risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in producten in kaart te brengen

17 mei 2017


Om de voedselveiligheid nog beter te beheersen heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie een toolkit gelanceerd die helpt bepalen waar de grootste risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in levensmiddelen liggen. Door deze identificatie van risico’s is het mogelijk gericht maatregelen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nederlander tevreden over voedselveiligheid, maar blijft kritisch op productinformatie

28 juni 2017


De Nederlandse consument beoordeelt de levensmiddelenindustrie met een ruime voldoende (6,9). Voedselveiligheid en gezondheid zijn de twee belangrijkste thema’s in het oordeel. Het online platform Nederland Voedselland dat de FNLI vorig jaar in het leven heeft geroepen om de dialoog […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn