FNLI, CBL, CBD en GS1: ‘Juistheid van productinformatie is essentieel’

FNLI, CBL, CBD en GS1: ‘Juistheid van productinformatie is essentieel’

16 februari 2016


Zowel de keten als (online) consumenten moeten kunnen vertrouwen op correcte, complete en betrouwbare productinformatie. Retailers en fabrikanten starten daarom dit jaar met GS1 Nederland een programma om de kwaliteit van productinformatie te optimaliseren. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het CBD, het CBL en de FNLI.

Etiketinformatie moet (volgens Europese wetgeving) sinds december 2014 bij de online verkoop van verpakte levensmiddelen beschikbaar zijn. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op die informatie. De kwaliteit van de productinformatie die via GS1 Data Source wordt uitgewisseld staat daarom hoog op de agenda.

Leveranciers hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om productgegevens in te voeren in GS1 Data Source, zodat retailers die kunnen gebruiken. Het blijkt echter dat die in veel gevallen niet goed en volledig is ingevoerd. Dat geldt niet alleen voor etiketinformatie, zoals ingrediënten, maar ook voor logistieke informatie, zoals afmetingen van verpakkingen. Door te streven naar 100% correcte productinformatie kunnen processen in de keten beter verlopen en beschikken consumenten online over betrouwbare productinformatie.

Sectorbreed gedragen initiatief
GS1 Nederland heeft de afgelopen maanden samen met het CBD, het CBL, de FNLI en een aantal retailers en fabrikanten een programma ontwikkeld om ervoor te zorgen dat productinformatie duurzaam correct, compleet en betrouwbaar in GS1 Data Source staat. Het programma heet DatakwaliTijd 2.0.

Marten Hummel, directeur Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD):
“De productinformatie moet correct en compleet zijn omdat onze (online) klanten moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit ervan.”

Marc Jansen, directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL):
“In de toekomst zullen nog veel meer productgegevens ontsloten moeten worden. DatakwaliTijd 2.0 is in dat licht gezien alleen maar een opwarmertje. Transparantie vergt een op alle fronten foutloze informatievoorziening naar de consument.”

Philip den Ouden, directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI):
“Wij beseffen dat het programma veel zal vragen van de gebruikers, maar het belang van correcte data wordt steeds groter. Het gezamenlijk gebruik van één betrouwbare bron voor de uitwisseling van productinformatie en daarmee het voorkomen van wildgroei is efficiënt en bespaart uiteindelijk ook kosten.”

DatakwaliTijd 2.0
DatakwaliTijd 2.0 is een omvangrijk, ambitieus en permanent datakwaliteitsprogramma. Eenduidige definities voor datakwaliteit zijn door de sector zelf geformuleerd. De focus van het programma ligt op het in één keer juist invoeren en het duurzaam goed houden van gegevens door:

  • invoeren makkelijker te maken
  • voorkomen van de invoer van foute gegevens
  • corrigeren van incorrecte en incomplete gegevens
  • uitbreiding van automatische controles
  • fysieke controles van nieuwe en gewijzigde gegevens

GS1 breidt haar support uit om de sector te ondersteunen en feedback tussen retailers en fabrikanten te faciliteren. Tevens wordt een Expertise commissie opgericht met specialisten uit de sector voor advies bij onduidelijkheden en meningsverschillen.

Birgitta de Gruijter, senior sectormanager levensmiddelen en drogisterij van GS1 Nederland: “Het moet een blijvende verbetering worden. We moeten af van de gedachte dat dit met een keer goed invoeren allemaal klaar is. Dat is een illusie. Datakwaliteit vereist een continue aandacht van alle partijen in de keten.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Bedrijfsleven neemt uitnodiging kabinet voor dialoog over voedselbeleid graag aan

2 november 2015


Afgelopen vrijdag stuurde het kabinet zijn reactie op het WRR-rapport Naar een Voedselbeleid naar de Kamer. Hierin wordt onder andere aangekondigd dat in 2016 een uitgebreide dialoog wordt opgezet tussen diverse partijen over een toekomstbestendig Nederlands voedselsysteem. Ketenpartners FNLI, Plantum, […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bedrijfsleven en wetenschap samen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling

18 mei 2016


Resultaten onderzoeksprojecten CARVE en TIFN: ketensamenwerking cruciaal Een groot aantal levensmiddelenfabrikanten en supermarkten werkten de afgelopen jaren samen met onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research* en Top Institute Food & Nutrition (TIFN)** op het gebied van grondstofefficiëntie en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reclame Code Commissie stelt FNLI in gelijk in hoger beroep tegen Lidl-campagne

15 juni 2016


Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft de FNLI alsnog voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld in de klachtprocedure tegen Lidls grootschalige vergelijkende reclamecampagne uit het najaar 2015. In deze campagne had Lidl haar producten […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn