FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring van het consumentenvertrouwen en ongelijk Europees speelveld door belemmeringen veroorzaakt door de NVWA gedeeld.

Naar aanleiding hiervan is een dialoog tussen de NVWA en het bedrijfsleven over de geconstateerde problemen op gang gekomen. Een voorname oorzaak van de problematiek is terug te voeren tot de fusie en de daarbij opgelegde verplichte kostenbesparing. De NVWA werkt actief aan de in het Verbeterplan voorgestelde verbeteringen en versterking van het toezicht. Voor de FNLI is het van groot belang dat er heldere en tijdige afstemming over op handen zijnde beleidswijzigingen inzake het toezicht blijft bestaan. Zo wordt voorkomen dat bedrijven worden verrast en voor administratieve of logistieke onmogelijkheden komen te staan. Een recent voorbeeld is de discussie rondom de ‘versleping van allergenen’ eerder dit jaar.

De FNLI is positief over de ingeslagen weg en roept de Tweede Kamer op om de NVWA nu de mogelijkheid te geven het nieuwe beleid zijn vruchten te laten afwerpen. Het bedrijfsleven en de NVWA erkennen dat er nog verbeterslagen te maken zijn en zijn voornemens in een zogenaamde ‘driehoek’, samen met de verantwoordelijke ministeries van EZ en VWS, hieraan te werken. Actieve betrokkenheid van laatstgenoemden is van groot belang, omdat er vanuit de ministeries soms onvoldoende input is betreft de interpretatie van wettelijke voorschriften (denk bijvoorbeeld aan allergenenmanagement).

Daarnaast blijft de FNLI in gesprek met het ministerie van EZ om meer inzicht in de tariefstructuur te krijgen en meer duidelijkheid te hebben over waarom aanpassingen of verhogingen van de tarieven noodzakelijk zijn. Door het ministerie van EZ is inmiddels een verhoging van de tarieven voorgesteld. Zelfs al zouden de kosten als gevolg van een efficiëntere NVWA dalen, dan nog zijn er tarieven die stijgen, zoals de afgifte van exportcertificaten door stijging van ICT-kosten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Staatssecretaris Van Dam lanceert ‘Nederland Voedselland’ op initiatief FNLI

14 oktober 2016


Levensmiddelenindustrie geeft online invulling aan ‘open gesprek over voedsel’ Gisteren lanceerde staatssecretaris Van Dam op initiatief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) het online platform ‘Nederland Voedselland’. Dit platform faciliteert de dialoog over de toekomst van ons eten en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Position paper AO NVWA

9 juni 2016


Op donderdag 9 juni staat het AO NVWA geagendeerd. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) brengt namens 19 sectorale brancheverenigingen en 400 aangesloten bedrijven onderstaande punten onder uw aandacht. De Nederlandse agri&food sector is een uitermate belangrijke sector voor de […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

7 augustus 2017


Met de recent door de NVWA bekendgemaakte analyseresultaten en op basis van de eigen risico-inventarisatie op Fipronil, concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt, veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten hebben besmette ei-grondstoffen geblokkeerd en gebruiken alleen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn