FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring van het consumentenvertrouwen en ongelijk Europees speelveld door belemmeringen veroorzaakt door de NVWA gedeeld.

Naar aanleiding hiervan is een dialoog tussen de NVWA en het bedrijfsleven over de geconstateerde problemen op gang gekomen. Een voorname oorzaak van de problematiek is terug te voeren tot de fusie en de daarbij opgelegde verplichte kostenbesparing. De NVWA werkt actief aan de in het Verbeterplan voorgestelde verbeteringen en versterking van het toezicht. Voor de FNLI is het van groot belang dat er heldere en tijdige afstemming over op handen zijnde beleidswijzigingen inzake het toezicht blijft bestaan. Zo wordt voorkomen dat bedrijven worden verrast en voor administratieve of logistieke onmogelijkheden komen te staan. Een recent voorbeeld is de discussie rondom de ‘versleping van allergenen’ eerder dit jaar.

De FNLI is positief over de ingeslagen weg en roept de Tweede Kamer op om de NVWA nu de mogelijkheid te geven het nieuwe beleid zijn vruchten te laten afwerpen. Het bedrijfsleven en de NVWA erkennen dat er nog verbeterslagen te maken zijn en zijn voornemens in een zogenaamde ‘driehoek’, samen met de verantwoordelijke ministeries van EZ en VWS, hieraan te werken. Actieve betrokkenheid van laatstgenoemden is van groot belang, omdat er vanuit de ministeries soms onvoldoende input is betreft de interpretatie van wettelijke voorschriften (denk bijvoorbeeld aan allergenenmanagement).

Daarnaast blijft de FNLI in gesprek met het ministerie van EZ om meer inzicht in de tariefstructuur te krijgen en meer duidelijkheid te hebben over waarom aanpassingen of verhogingen van de tarieven noodzakelijk zijn. Door het ministerie van EZ is inmiddels een verhoging van de tarieven voorgesteld. Zelfs al zouden de kosten als gevolg van een efficiëntere NVWA dalen, dan nog zijn er tarieven die stijgen, zoals de afgifte van exportcertificaten door stijging van ICT-kosten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

FNLI lanceert toolkit om risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in producten in kaart te brengen

17 mei 2017


Om de voedselveiligheid nog beter te beheersen heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie een toolkit gelanceerd die helpt bepalen waar de grootste risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in levensmiddelen liggen. Door deze identificatie van risico’s is het mogelijk gericht maatregelen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Geen ontsmettingsmiddelen in voeding

22 december 2016


Naar aanleiding van berichtgeving in de media over foutieve uitspraken van het AMC over het gebruik van desinfecterende middelen in de levensmiddelenindustrie, reageert de FNLI om onterechte beeldvorming te voorkomen. In sommige berichten duikt het beeld op dat er in […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nederlanders tevreden over kwaliteit voedsel, maar bezorgd over toevoegingen

25 april 2016


Levensmiddelenindustrie wil af van zesjescultuur en start ‘open gesprek over voedsel’ Den Haag, 26 april 2016 – Nederlanders geven de levensmiddelenindustrie gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer. Dat blijkt uit de eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie: een onderzoek naar de waardering en het […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn