Levensmiddelenindustrie toetst zelfregulering reclame gericht op kinderen middels onafhankelijk onderzoek

Levensmiddelenindustrie toetst zelfregulering reclame gericht op kinderen middels onafhankelijk onderzoek

21 oktober 2015


Per 1 januari 2015 heeft het bedrijfsleven zichzelf in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen verboden om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het totaalverbod op reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 7 jaar bleef onverminderd staan. In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) heeft de Stichting Reclame Code in augustus onderzocht in hoeverre bedrijven zich, met name online, houden aan de aangescherpte regels. Daaruit bleek dat 13 bedrijven* zich de nieuwe regels nog niet geheel eigen hadden gemaakt of dat er sprake was van een grensgeval. Zonder twijfel zullen de betreffende bedrijven alle uitingen die in overtreding waren direct terugtrekken (of hebben deze al teruggetrokken). Levensmiddelenproducenten nemen zo zelf het voortouw elkaar erop aan te spreken wanneer er niet aan de regels wordt voldaan.

Bedrijven worstelen nog met de vraag hoe goed kan worden afgebakend of een website of social media-uiting gericht is op kinderen en hoe de grens wordt bepaald. Een deel van de overtredingen is op deze vraag terug te voeren: de bedrijven dachten aan de regels te voldoen, terwijl de Stichting Reclame Code deze anders interpreteerde.

Onderzoek door Stichting Reclame Code
De monitoring is uitgevoerd in augustus, dus één maand na het aflopen van de overgangsperiode voor de nieuwe regels op 1 juli jl. De afdeling compliance van de Stichting Reclame Code heeft diverse digitale media onder de loep genomen: bedrijfswebsites, social media in beheer van levensmiddelenbedrijven en websites van derden die zich richten op kinderen.

  • In totaal zijn 77 websites van bedrijven onderzocht. Speciale kinderpagina’s of secties die op kinderen gericht zijn, zijn alleen toegelaten als het producten betreft die aan de voedingskundige criteria voldoen. Op één website werd een uiting gericht op kinderen tot 7 jaar gevonden, op negen websites werden uitingen gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar die niet in overeenstemming waren met de regels gevonden.
  • Ook op social media die in eigen beheer zijn van bedrijven (zoals op Facebook- of YouTube-kanalen) is een aantal overtredingen gevonden. Drie bedrijven hadden content geplaatst, wat als reclame gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar kon worden beschouwd, terwijl het om producten ging die niet aan de voedingskundige criteria voldoen.
  • Daarnaast zijn 25 websites van derde partijen die zich specifiek richten op kinderen onderzocht, zoals spelletjessites en websites van media die zich op kinderen richten. Hierop zijn drie merken van voedingsmiddelen gevonden met advertenties voor producten die niet aan de voedingskundige criteria voldoen.

Bekijk hier de volledige monitoringsrapportage.

Lees hier de visie van de levensmiddelenindustrie op reclame gericht op kinderen.

*Bel Nederland, Bolletje, Burger King, Chiquita, Koninklijke ERU, Hellema, Iglo, Kellogg’s, Mondelez, PepsiCo, Refresco, Zwanenberg waren volgens de Stichting Reclame Code in overtreding. Bij Nestlé was er sprake van een grensgeval.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Levensmiddelenindustrie voor effectieve aanpak overgewicht

1 oktober 2015


Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd De gemeente Amsterdam tekent vandaag een petitie van de Alliantie Stop Kindermarketing. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is, net als deze Alliantie, van mening dat kinderen het recht hebben om […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BVA en FNLI publiceren Gids Content Creators en Voedingsmiddelenadverteerders

18 april 2017


De inzet van vloggers binnen het reclamedomein brengt nieuwe uitdagingen voor adverteerders met zich mee. Daarom brengen BVA Bond van Adverteerders en FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de ‘Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators’ uit. Doel van de gids is om adverteerders […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Naleving zelfregulering reclame gericht op kinderen onderzocht

4 augustus 2016


Vandaag verscheen de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderzocht de Stichting Reclame Code voor de vijfde keer in hoeverre bedrijven zich houden aan […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn