“Nederlandse levensmiddelenindustrie al tien jaar koersvast”

“Nederlandse levensmiddelenindustrie al tien jaar koersvast”

30 oktober 2014


FNLI presenteert Monitor Levensmiddelenindustrie en staat stil bij tienjarig bestaan. De Nederlandse levensmiddelenindustrie ligt economisch gezien al tien jaar op koers. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Levensmiddelenindustrie die de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) vandaag publiceert. Zo is de productiewaarde van de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G) de afgelopen tien jaar met 35% gestegen: een groei van gemiddeld 3,4% per jaar. De investeringen in R&D stegen tussen 2004 en 2014 fors, met maar liefst 75%. Vooral door de steeds toenemende export heeft de levensmiddelenindustrie juist in moeilijke tijden haar grote bijdrage aan de Nederlandse economie versterkt.

Positieve verwachtingen
De Monitor weergeeft een positief beeld van de nabije toekomst. Het overgrote deel van de ondervraagde ondernemers verwacht voor 2015 een toename van de omzet, de export en de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Een aandachtspunt is de bescheiden verwachting van ondernemers ten aanzien van de investeringen in 2015. Desondanks is FNLI-directeur Philip den Ouden voorzichtig: “Verdere groei is de komende jaren zeker niet vanzelfsprekend: afnemende bevolkingsgroei, verminderde voedselinname door de vergrijzing en slechts een kleine groei van onze economie zijn belangrijke uitdagingen voor onze industrie als we vooruit blikken naar de komende tien jaar.”

Grootste industrie van Nederland
De V&G-industrie is met een productieaandeel van 21% in de totale industriële productie de grootste industriële sector in Nederland. Ook vanaf 2008, het begin van de crisis, werd als één van de weinige industriële sectoren jaar op jaar groei gerealiseerd. De koepelorganisatie maakt vandaag tijdens haar Jaarbijeenkomst in DeFabrique de balans op van tien jaar FNLI. Den Ouden: “Uit de cijfers blijkt wederom de grote rol die onze industrie voor de BV Nederland speelt. Als we als FNLI vooruit kijken, is het behouden en versterken van die robuuste concurrentiepositie één van de grote uitdagingen voor de toekomst.”

Cijfers 2012-2013
De Monitor laat zien dat de bruto toegevoegde waarde in de V&G-industrie in 2013 met 5,1% is gestegen ten opzichte van 2012 naar € 13,3 miljard. Ter vergelijking: de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse industrie als geheel is in 2013 met 0,4% gedaald naar ruim € 70 miljard. De behaalde omzet in de V&G-industrie bedroeg € 67,9 miljard in 2012 en is met 2% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal (directe) banen (vol- en deeltijd) in de V&G-industrie is met 133.000 werkzame personen in de periode 2011, 2012, 2013 stabiel gebleven.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Reactie FNLI op Commissievoorstel tot herziening Verordening Nieuwe Voedingsmiddelen

16 april 2014


De FNLI is voorzichtig verheugd met de voorgestelde wijziging van de Verordening Nieuwe Voedingsmiddelen. De bestaande wetgeving op dit gebied is sterk verouderd. Een vereenvoudigde en versnelde toelatingsprocedure moet er voor zorgen dat een aanvraag tot toelating van een nieuw […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Eerste Week van de Levensmiddelenindustrie officieel geopend bij koffiebrander UCC in Bolsward

2 november 2015


Friese politici geven startschot voor FutureProef Vandaag gaf de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) bij koffiebrander UCC in Bolsward het startschot voor FutureProef: de allereerste Week van de Levensmiddelenindustrie in Noord-Nederland. De FNLI organiseert in samenwerking met Innexus dit initiatief […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

European Bakery Innovation Centre maakt nieuwe producten uit retourbrood

23 maart 2016


Agrifoodketen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling Retourbrood gebruiken als ingrediënt voor ontbijtkoek en koekjes levert kwalitatieve goede en smakelijke producten op. Dit blijkt uit een innovatieproject van het European Bakery Innovation Centre. Het innovatieproject is onderdeel van CARVE*: een […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn