Nederlandse levensmiddelenindustrie bezorgd over Europese markt ‘met de Franse slag’

Nederlandse levensmiddelenindustrie bezorgd over Europese markt ‘met de Franse slag’

7 augustus 2015


FNLI sluit zich aan bij oproep NZO en LTO Nederland voor vrij handelsverkeer

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) kijkt met argusogen naar de recente ontwikkelingen in Frankrijk, waarbij wordt opgeroepen de import van buitenlandse producten stil te leggen, om zo de eigen landbouwsector te ontzien. Philip den Ouden, directeur FNLI: “Op het moment dat EU-lidstaten teruggrijpen op protectionisme om de eigen producenten te beschermen, krijgen we een interne markt ‘met de Franse slag’ en dat moeten we koste wat kost voorkomen.” De FNLI sluit zich hiermee aan bij de oproep van NZO en LTO Nederland aan de Europese Commissie om het vrije handelsverkeer te waarborgen. Ook roept de FNLI staatssecretaris Dijksma op haar eerder krachtige boodschap hierover binnen de EU luid te blijven verkondigen.

De Europese gemeenschappelijke markt is de grootste interne markt ter wereld en het vrije verkeer van goederen sinds 1992 is één van de belangrijkste pijlers achter de voorspoed binnen de EU. De oproep van onder andere de Franse Fédération Nationale des Coopératives Laitières (FNCL) om per 1 augustus 2015 in Frankrijk geen import zuivelproducten meer toe te staan, doet afbreuk aan de interne marktprincipes en kan een zorgwekkend precedent scheppen voor de Europese integratie waar de afgelopen decennia hard aan is gewerkt en waar het Europese bedrijfsleven heel wel bij vaart.

De FNLI, als belangenbehartiger van ruim 400 levensmiddelenproducenten, is dan ook bezorgd over deze ontwikkelingen. Nederlandse levensmiddelenfabrikanten exporteren ruim de helft van hun producten, voor het overgrote deel naar onze buurlanden binnen Europa. Dat deze producten nu in een EU lidstaat geweerd zouden worden, schiet bij de FNLI in het verkeerde keelgat. “Protectionisme biedt echt geen oplossing, Franse voedselproducenten zijn ook afhankelijk van de Europese afzetmarkt, net als wij. Moet dan nu alle camembert Nederland uit?”, aldus directeur Philip den Ouden. “De zwaar bevochten Europese vrije marktprincipes zijn een essentiële voorwaarde voor een gezonde Europese economie, gebaseerd op gezonde concurrentie!”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Staatssecretaris Van Dam en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Dijkhuizen ontvangen aanbevelingen over ketentransparantie

8 december 2016


Het afgelopen jaar lieten de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een verkenning uitvoeren rondom het thema ketentransparantie. Van etiket tot digitale productinformatie en van keurmerk tot website of app: de complexe vraag hoe bedrijven consumenten nog […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Onderzoek naar effecten gedifferentieerde belastingen op voeding en dranken

14 december 2015


In opdracht van de FNLI heeft economisch onderzoeksbureau Decisio een uitgebreide literatuurstudie verricht naar de mogelijke effecten van gedifferentieerde belastingen c.q. accijnzen op bepaalde voedingsmiddelen, (non-alcoholische) dranken of ingrediënten. Daarnaast is onderzocht wat de mogelijke effecten zouden zijn van een […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reclame Code Commissie stelt FNLI in gelijk in hoger beroep tegen Lidl-campagne

15 juni 2016


Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft de FNLI alsnog voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld in de klachtprocedure tegen Lidls grootschalige vergelijkende reclamecampagne uit het najaar 2015. In deze campagne had Lidl haar producten […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn