Open brief verpakkend bedrijfsleven aan Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Milieu

Open brief verpakkend bedrijfsleven aan Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Milieu

12 juni 2014


Het verpakkend bedrijfsleven stuurde op 12 juni een open brief aan de leden van de Tweede Kamer. In deze brief steunt een groot aantal organisaties uit het verpakkend bedrijfsleven de afspraak in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 om op termijn de grote PET-flessen frisdranken en waters, waar nu nog statiegeld op zit, te combineren met het Plastic Heroes inzamelsysteem.

In de brief verwijzen de organisaties die zijn aangesloten bij VNO-NCW, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), naar het groeiend succes van de Plastic Heroes inzamelsysteem waarmee kunststofverpakkingen worden ingezameld. Steeds meer consumenten scheiden hun kunststof verpakkingsafval via dit systeem.

Op woensdag 11 juni heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van I&M in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het besluit om statiegeld op grote PET-flessen vrij te geven, uitstelt tot volgend jaar. Dit geeft alle betrokken partijen de tijd om te komen tot een zorgvuldige overgang.

Het opnemen van de grote PET-flessen – die overigens slechts 5% uitmaken van het totaal aan kunststof verpakkingen – in het Plastic Heroes inzamelsysteem zal leiden tot sterke verbetering van de efficiency en het vergroten van het gemak van de burger. Het systeem wordt daarmee robuuster en leidt tot verdere verbetering van inzameling en recycling van kunststof, een belang dat het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M), gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk nastreven in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

Woensdag 18 juni vindt in de Tweede Kamer overleg plaats met de staatssecretaris van I&M over de eerste resultaten van eerdergenoemde Raamovereenkomst.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

8 december 2016


De FNLI heeft besloten om stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. De FNLI verwacht niet dat deze verdergaande reclamebeperkingen de prevalentie van overgewicht en obesitas zullen terugdringen zoals er ook geen bewezen effecten […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

“De uitkomsten van het onderzoek hebben ons ook verrast”

11 mei 2015


Interview Philip den Ouden, directeur FNLI en mede-opdrachtgever consumentenonderzoek TNS NIPO over statiegeld TNS NIPO heeft onlangs een onderzoek gehouden onder consumenten over plastic recycling en Plastic Heroes. In het onderzoek stond ook een aantal vragen over het plan om […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Levensmiddelenindustrie werkt aan terugdringen minerale oliën in verpakkingen

2 mei 2016


FNLI pleit sinds 2012 voor EU-wetgeving Vanavond besteedt TV-programma Radar aandacht aan minerale oliën in verpakkingen van voedingsmiddelen. Minerale oliën kunnen met name voorkomen in verpakkingen gemaakt van gerecycled papier en door het gebruik van inkten op verpakkingen. Veel van […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn