Opnieuw groei duurzame palmolie in voedingsmiddelen

Opnieuw groei duurzame palmolie in voedingsmiddelen

11 juni 2015


In 2014 meer ‘Segregated’ duurzame palmolie dan ‘Book & Claim’

Het aandeel duurzame palmolie verwerkt door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in 2014 is 72%. Dit is opnieuw een groei in het aandeel duurzame palmolie “Ieder jaar zien we het aandeel duurzame palmolie stijgen. Afgelopen jaar zelfs iets meer dan het jaar daarvoor. Dit is een mooi resultaat”, aldus Eddy Esselink, voorzitter van de Task Force Duurzame Palmolie.

De leden van de Task Force Duurzame Palmolie hebben de ambitie om alle palmolie voor de Nederlandse markt duurzaam in te kopen tegen eind 2015. Eddy Esselink: “We zien opnieuw een toename in het gebruik van RSPO gecertificeerde duurzame palmolie. De meeste foodsectoren verwerkten in 2014 rond de 80% duurzame palmolie. Ook de diervoedersector heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet om aan het Task Force commitment te kunnen voldoen.
Voor het eerst werd er in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie meer ‘Segregated’ (39%) duurzame palmolie gekocht dan ‘Book & Claim’ (31%). Hiermee wordt 70% van alle duurzame palmolie fysiek ingekocht”.

De leden van de Task Force Duurzame Palmolie werken verder aan het behalen van het huidige commitment en werken toe naar een vervolg. Het is belangrijk dat ook de exportmarkten de overstap naar duurzame palmolie maken. Een deel van de export draagt naar verwachting nu nog niet substantieel bij aan het aandeel duurzame palmolie. Dit speelt met name de margarine-industrie parten. Vraag naar duurzame palmolie buiten Nederland is daarom belangrijk voor de Nederlandse productie. Het onlangs gelanceerde initiatief ‘European Sustainable Palm Oil’ (ESPO) van IDH, The Sustainable Trade Initiative en MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten, is opgericht om de Europese vraag te stimuleren.

Klik hier voor de volledige rapportage.

De FNLI is lid van de Task Force duurzame palmolie, een samenwerkingsverband tussen leveranciers en afnemers van palmolie in Nederland. Het doel is 100% duurzame palmolie voor de Nederlandse markt eind 2015. De Task Force definieert duurzame palmolie als palmolie die is gecertificeerd volgens de principes en criteria van de Ronde Tafel Duurzame Palmolie (RSPO) of equivalent. De RSPO hanteert hierbij verschillende handelssystemen waaronder ‘Book & Claim’ en ‘Segregated’. Bij ‘Segregated’ wordt duurzame palmolie gescheiden gehouden van conventionele palmolie.

Foto: stockbeeld MVO

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Levensmiddelenindustrie verwelkomt EU Circular Economy Package

2 december 2015


FNLI: ‘Europees beleid goede basis voor circulaire economie’ Vandaag publiceerde de Europese Commissie het herziene Circular Economy Package. Hierin worden maatregelen aangekondigd om de Europese economie meer circulair te maken: afval wordt grondstof. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI: ‘Leveringszekerheid grondstoffen cruciaal voor levensmiddelenindustrie’

27 mei 2014


Beschikbaarheid en prijs van essentiële grondstoffen als soja, visolie en suiker zullen de komende tijd onder grote druk komen te staan. Dit als gevolg van de stijgende vraag naar voedsel van een groeiende en rijkere wereldbevolking, en de daaruit voortvloeiende […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI verwelkomt Grondstoffenakkoord agrifoodketen

25 januari 2017


De FNLI is blij met het dinsdag ondertekende Grondstoffenakkoord en onderschrijft de ambities die hierin zijn opgenomen. Bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties committeren zich met dit akkoord aan een versnelling van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het is van […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn