Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

26 maart 2014


De FNLI onderschrijft de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarmee bevestigt het rapport dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn. Voor fraude met voedsel bestaat geen enkel excuus: bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel mogen uitmaken van de voedselketen.

De FNLI benadrukt het belang dat de NVWA notoire overtreders met naam en toenaam openbaar maakt. De primaire verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt bij het bedrijfsleven, de overheid is verantwoordelijk voor het toezicht. De sector heeft baat bij een sterke, onafhankelijke autoriteit, die adequaat handelt en bewindspersonen, bedrijven en consumenten van de juiste informatie voorziet. Die noodzaak om informatie uit te wisselen in de keten, waar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid op wijst, is tevens in de Taskforce Voedselvertrouwen erkend.

De aanbeveling dat de NVWA meer aandacht moet besteden aan productintegriteit is terecht. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Taskforce Voedselvertrouwen. Bestaande risicoanalyses, die gericht zijn op voedselveiligheid, moeten worden uitgebreid met risicoanalyses om ook de productintegriteit te borgen. Fabrikanten moeten hun inkoopvoorwaarden aanscherpen met een integriteitscheck.

De FNLI juicht de aanbeveling aan de NVWA toe om prioriteiten te bepalen op basis van risico’s in kwetsbare schakels. De FNLI pleit er al langer voor dat de NVWA haar handhavingsbeleid nader invult op basis van risico-gestuurd toezicht. De NVWA kan efficiënter werken door de fictieve flitspalen daar neer te zetten, waar verwacht wordt dat men te hard rijdt, op basis van een risicoanalyse.

De FNLI stelt tot slot dat de onafhankelijkheid van overheidstoezichthouders, zoals de NVWA, het beste geborgd kan worden als de controlekosten uit de algemene middelen worden betaald, zoals ook in de aanbevelingen van het rapport staat.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

E-mailactie Foodwatch onnodige bangmakerij

16 juli 2015


(Namens de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) Foodwatch roept consumenten op een email te sturen naar supermarktketens om producten met bepaalde kleurstoffen uit de schappen te weren. Het gaat hier om vijf zogenaamde azo-kleurstoffen en E104 […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fabrikanten ondersteunen acties supermarkten rondom voedselvertrouwen FNLI en CBL trekken samen op om fraude in voedselketen uit te bannen

19 juni 2014


De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) verwelkomt de stappen die het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vandaag aankondigt om het vertrouwen van consumenten in de voedselketen terug te winnen. De koepelorganisatie voor levensmiddelenfabrikanten werkt zeer nauw samen met de retail bij […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn