Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

26 maart 2014


De FNLI onderschrijft de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarmee bevestigt het rapport dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn. Voor fraude met voedsel bestaat geen enkel excuus: bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel mogen uitmaken van de voedselketen.

De FNLI benadrukt het belang dat de NVWA notoire overtreders met naam en toenaam openbaar maakt. De primaire verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt bij het bedrijfsleven, de overheid is verantwoordelijk voor het toezicht. De sector heeft baat bij een sterke, onafhankelijke autoriteit, die adequaat handelt en bewindspersonen, bedrijven en consumenten van de juiste informatie voorziet. Die noodzaak om informatie uit te wisselen in de keten, waar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid op wijst, is tevens in de Taskforce Voedselvertrouwen erkend.

De aanbeveling dat de NVWA meer aandacht moet besteden aan productintegriteit is terecht. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Taskforce Voedselvertrouwen. Bestaande risicoanalyses, die gericht zijn op voedselveiligheid, moeten worden uitgebreid met risicoanalyses om ook de productintegriteit te borgen. Fabrikanten moeten hun inkoopvoorwaarden aanscherpen met een integriteitscheck.

De FNLI juicht de aanbeveling aan de NVWA toe om prioriteiten te bepalen op basis van risico’s in kwetsbare schakels. De FNLI pleit er al langer voor dat de NVWA haar handhavingsbeleid nader invult op basis van risico-gestuurd toezicht. De NVWA kan efficiënter werken door de fictieve flitspalen daar neer te zetten, waar verwacht wordt dat men te hard rijdt, op basis van een risicoanalyse.

De FNLI stelt tot slot dat de onafhankelijkheid van overheidstoezichthouders, zoals de NVWA, het beste geborgd kan worden als de controlekosten uit de algemene middelen worden betaald, zoals ook in de aanbevelingen van het rapport staat.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

FNLI lanceert toolkit om risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in producten in kaart te brengen

17 mei 2017


Om de voedselveiligheid nog beter te beheersen heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie een toolkit gelanceerd die helpt bepalen waar de grootste risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in levensmiddelen liggen. Door deze identificatie van risico’s is het mogelijk gericht maatregelen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

17 augustus 2017


Eerder heeft de FNLI geconstateerd dat producten met ei erin verwerkt veilig te eten zijn. Dat geldt nog steeds, ook na de recent uitgevoerde controles door de industrie en handhaving van de richtlijnen door de NVWA. Tot op heden zijn er […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

3 augustus 2017


Aan de hand van de nu beschikbare informatie concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten stellen daarnaast vast of er besmette eieren zijn gebruikt door de herkomst van de gebruikte eieren […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn