Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

26 maart 2014


De FNLI onderschrijft de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarmee bevestigt het rapport dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn. Voor fraude met voedsel bestaat geen enkel excuus: bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel mogen uitmaken van de voedselketen.

De FNLI benadrukt het belang dat de NVWA notoire overtreders met naam en toenaam openbaar maakt. De primaire verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt bij het bedrijfsleven, de overheid is verantwoordelijk voor het toezicht. De sector heeft baat bij een sterke, onafhankelijke autoriteit, die adequaat handelt en bewindspersonen, bedrijven en consumenten van de juiste informatie voorziet. Die noodzaak om informatie uit te wisselen in de keten, waar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid op wijst, is tevens in de Taskforce Voedselvertrouwen erkend.

De aanbeveling dat de NVWA meer aandacht moet besteden aan productintegriteit is terecht. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Taskforce Voedselvertrouwen. Bestaande risicoanalyses, die gericht zijn op voedselveiligheid, moeten worden uitgebreid met risicoanalyses om ook de productintegriteit te borgen. Fabrikanten moeten hun inkoopvoorwaarden aanscherpen met een integriteitscheck.

De FNLI juicht de aanbeveling aan de NVWA toe om prioriteiten te bepalen op basis van risico’s in kwetsbare schakels. De FNLI pleit er al langer voor dat de NVWA haar handhavingsbeleid nader invult op basis van risico-gestuurd toezicht. De NVWA kan efficiënter werken door de fictieve flitspalen daar neer te zetten, waar verwacht wordt dat men te hard rijdt, op basis van een risicoanalyse.

De FNLI stelt tot slot dat de onafhankelijkheid van overheidstoezichthouders, zoals de NVWA, het beste geborgd kan worden als de controlekosten uit de algemene middelen worden betaald, zoals ook in de aanbevelingen van het rapport staat.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

3 augustus 2017


Aan de hand van de nu beschikbare informatie concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten stellen daarnaast vast of er besmette eieren zijn gebruikt door de herkomst van de gebruikte eieren […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nederlanders tevreden over kwaliteit voedsel, maar bezorgd over toevoegingen

25 april 2016


Levensmiddelenindustrie wil af van zesjescultuur en start ‘open gesprek over voedsel’ Den Haag, 26 april 2016 – Nederlanders geven de levensmiddelenindustrie gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer. Dat blijkt uit de eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie: een onderzoek naar de waardering en het […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

7 augustus 2017


Met de recent door de NVWA bekendgemaakte analyseresultaten en op basis van de eigen risico-inventarisatie op Fipronil, concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt, veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten hebben besmette ei-grondstoffen geblokkeerd en gebruiken alleen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn