Persreactie FNLI op uitspraken NVWA in Het Financieele Dagblad d.d. 19 maart 2014

Persreactie FNLI op uitspraken NVWA in Het Financieele Dagblad d.d. 19 maart 2014

19 maart 2014


De FNLI tekent bezwaar aan tegen het generaliserende karakter van de uitspraken van Inspecteur-Generaal Paul in het FD van vandaag. De terechte grote aandacht voor fraudeurs en wetsovertreders, mag niet het beeld van de werkelijkheid vertekenen, waarin de grote meerderheid van bedrijven dag in dag uit alles in het werk stelt goed, veilig en betaalbaar voedsel op de markt te brengen.

De FNLI is juist hierom van mening dat bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel uit mogen maken van de voedselketen. Het is daarom goed dat ook de overheid maatregelen neemt en dit soort bedrijven hard aanpakt.

De huidige voedselveiligheid is hoger dan ooit, mede dankzij inspanningen van de industrie: methodes om voedselveiligheid te borgen en te controleren worden continu verbeterd. Producten mogen alleen op de markt gebracht worden, wanneer processen voldoen aan de strenge eisen aan veiligheid, kwaliteit en hygiëne, niet alleen van de wetgever, maar vooral en daarboven van producenten en afnemers zelf. Producenten zijn in staat om snel op te treden en producten van de markt te halen, zodra blijkt dat niet wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden.

De FNLI vindt het terecht dat de NVWA in haar toezicht meer aandacht besteedt aan productintegriteit. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Taskforce Voedselvertrouwen, waar het bedrijfsleven actief aan deelneemt om de borging van productintegriteit als aanvulling van de bestaande kwaliteitssystemen op te nemen.

De FNLI wijst in dit verband bovendien op de vele inspanningen die de Nederlandse levensmiddelenindustrie levert op het gebied van verduurzaming, dierenwelzijn, voeding en gezondheid en innovatie. Zo wordt in de vleesketen door zowel veehouders als hun afnemers actief geïnvesteerd in verbetering van dierenwelzijn, en groeit het aanbod van producten met bijvoorbeeld het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Geen ontsmettingsmiddelen in voeding

22 december 2016


Naar aanleiding van berichtgeving in de media over foutieve uitspraken van het AMC over het gebruik van desinfecterende middelen in de levensmiddelenindustrie, reageert de FNLI om onterechte beeldvorming te voorkomen. In sommige berichten duikt het beeld op dat er in […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI lanceert toolkit om risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in producten in kaart te brengen

17 mei 2017


Om de voedselveiligheid nog beter te beheersen heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie een toolkit gelanceerd die helpt bepalen waar de grootste risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in levensmiddelen liggen. Door deze identificatie van risico’s is het mogelijk gericht maatregelen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn