Persreactie FNLI op uitspraken NVWA in Het Financieele Dagblad d.d. 19 maart 2014

Persreactie FNLI op uitspraken NVWA in Het Financieele Dagblad d.d. 19 maart 2014

19 maart 2014


De FNLI tekent bezwaar aan tegen het generaliserende karakter van de uitspraken van Inspecteur-Generaal Paul in het FD van vandaag. De terechte grote aandacht voor fraudeurs en wetsovertreders, mag niet het beeld van de werkelijkheid vertekenen, waarin de grote meerderheid van bedrijven dag in dag uit alles in het werk stelt goed, veilig en betaalbaar voedsel op de markt te brengen.

De FNLI is juist hierom van mening dat bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel uit mogen maken van de voedselketen. Het is daarom goed dat ook de overheid maatregelen neemt en dit soort bedrijven hard aanpakt.

De huidige voedselveiligheid is hoger dan ooit, mede dankzij inspanningen van de industrie: methodes om voedselveiligheid te borgen en te controleren worden continu verbeterd. Producten mogen alleen op de markt gebracht worden, wanneer processen voldoen aan de strenge eisen aan veiligheid, kwaliteit en hygiëne, niet alleen van de wetgever, maar vooral en daarboven van producenten en afnemers zelf. Producenten zijn in staat om snel op te treden en producten van de markt te halen, zodra blijkt dat niet wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden.

De FNLI vindt het terecht dat de NVWA in haar toezicht meer aandacht besteedt aan productintegriteit. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Taskforce Voedselvertrouwen, waar het bedrijfsleven actief aan deelneemt om de borging van productintegriteit als aanvulling van de bestaande kwaliteitssystemen op te nemen.

De FNLI wijst in dit verband bovendien op de vele inspanningen die de Nederlandse levensmiddelenindustrie levert op het gebied van verduurzaming, dierenwelzijn, voeding en gezondheid en innovatie. Zo wordt in de vleesketen door zowel veehouders als hun afnemers actief geïnvesteerd in verbetering van dierenwelzijn, en groeit het aanbod van producten met bijvoorbeeld het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Geen ontsmettingsmiddelen in voeding

22 december 2016


Naar aanleiding van berichtgeving in de media over foutieve uitspraken van het AMC over het gebruik van desinfecterende middelen in de levensmiddelenindustrie, reageert de FNLI om onterechte beeldvorming te voorkomen. In sommige berichten duikt het beeld op dat er in […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Staatssecretaris Van Dam lanceert ‘Nederland Voedselland’ op initiatief FNLI

14 oktober 2016


Levensmiddelenindustrie geeft online invulling aan ‘open gesprek over voedsel’ Gisteren lanceerde staatssecretaris Van Dam op initiatief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) het online platform ‘Nederland Voedselland’. Dit platform faciliteert de dialoog over de toekomst van ons eten en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nederlander tevreden over voedselveiligheid, maar blijft kritisch op productinformatie

28 juni 2017


De Nederlandse consument beoordeelt de levensmiddelenindustrie met een ruime voldoende (6,9). Voedselveiligheid en gezondheid zijn de twee belangrijkste thema’s in het oordeel. Het online platform Nederland Voedselland dat de FNLI vorig jaar in het leven heeft geroepen om de dialoog […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn