Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

3 augustus 2017


Aan de hand van de nu beschikbare informatie concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten stellen daarnaast vast of er besmette eieren zijn gebruikt door de herkomst van de gebruikte eieren na te gaan.

Geen recalls
Voedselveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de levensmiddelenindustrie, daarom zijn fabrikanten vorige week gestart met een risico-inventarisatie. Aan de hand van de huidige gegevens die door de NVWA zijn vrijgegeven en de risico-inventarisatie (waarbij is uitgegaan van zowel producten waarin veel ei verwerkt is als een hoge consumptie), verwacht de FNLI dat er geen recall van producten uit de supermarkt nodig is. Deze overweging wordt bij elke nieuwe informatie vanuit autoriteiten als de NVWA, telkens opnieuw gewogen.

Tracering binnen de keten
Eiercodes van met Fipronil besmette eieren zijn via de website van de NVWA openbaar gemaakt, waardoor tracering van gebruikte grondstoffen binnen de keten mogelijk is. Op basis van de nu beschikbare informatie bepalen levensmiddelenfabrikanten of hun leverancier een besmet ei heeft geleverd. De leverancier van eieren heeft daarnaast ook een meldplicht naar de fabrikanten als er fipronil in hun eieren is gevonden. Indien er besmette eieren aan fabrikanten geleverd zijn, mogen deze niet meer gebruikt worden in de productie van levensmiddelen.

Fipronil bij leghenbedrijven
Zoals bekend is er tot nu toe één leghenbedrijf geïdentificeerd, waarbij een gehalte aan Fipronil dat boven de acute referentiewaarde ligt, in eieren voor consumenten gevonden. Deze eieren zijn uit de handel genomen en consumenten zijn opgeroepen deze eieren niet te consumeren. Meer informatie over de eieren en fipronil is te vinden op de website van de NVWA.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Onderzoek aanwezigheid fipronil in eieren

1 augustus 2017


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert momenteel onderzoek naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Fipronil is een niet toegelaten middel dat gebruikt is door een pluimvee-servicebedrijf dat stal-ontsmettingen uitvoert bij pluimveehouders. De NVWA en de sector hebben […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

E-mailactie Foodwatch onnodige bangmakerij

16 juli 2015


(Namens de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) Foodwatch roept consumenten op een email te sturen naar supermarktketens om producten met bepaalde kleurstoffen uit de schappen te weren. Het gaat hier om vijf zogenaamde azo-kleurstoffen en E104 […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

7 augustus 2017


Met de recent door de NVWA bekendgemaakte analyseresultaten en op basis van de eigen risico-inventarisatie op Fipronil, concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt, veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten hebben besmette ei-grondstoffen geblokkeerd en gebruiken alleen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn