‘Samen voortbouwen aan Nederlands voedselbeleid’

‘Samen voortbouwen aan Nederlands voedselbeleid’

28 januari 2016


Op 3 februari aanstaande organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid. Het regeringsstandpunt op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ staat daarbij centraal. De FNLI is één van de genodigden en heeft voorafgaand aan deze hoorzitting een position paper gedeeld.

Samengevat ziet de FNLI het WRR-rapport als een belangrijke ondersteuning van de huidige acties die zijn ingezet door de levensmiddelenindustrie. Die richten zich op het versterken van de economische en maatschappelijke positie van de Nederlandse agrifoodketen en, in het bijzonder, van de levensmiddelenindustrie als essentiële schakel daarbinnen. De WRR benadrukt dat voor de mondiale uitdagingen op het gebied van voedsel geen simpele oplossingen bestaan: op diverse niveaus en in het gehele “voedselnet” is actie nodig. De rol van Nederland als ‘voedselland’, met productie, kennis en innovatie, wordt terecht benadrukt.

De FNLI vindt het positief dat het kabinet wijst op bestaande initiatieven en ambities en ervoor kiest deze activiteiten voort te willen zetten, uit te bouwen en te versnellen. Zo verwijst het kabinet naar o.a. het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, de Alliantie Verduurzaming Voedsel, de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen, Plastic Heroes, de Duurzame Zuivelketen en het Initiatief Duurzame Handel.

De FNLI komt daarbij tot drie aanbevelingen:

  1. Meer beleidscoherentie en interdepartementale coördinatie
  2. Innovatieve, duurzame en efficiënte voedselproductie goed voor Nederland en Europa
  3. Bouw voort op het bestaande voedselnet

Lees verder in het position paper.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Voedingsmiddelenindustrie stabiele factor voor Nederlandse economie

12 oktober 2016


De voedingsmiddelenindustrie toont zich een stabiele factor voor de Nederlandse economie. Met een outputwaarde van 64,9 miljard euro droeg de voedingsmiddelenindustrie het afgelopen jaar voor 37,1 miljard euro bij aan productie in andere sectoren. Ondernemers zijn positief gestemd, nu het […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bedrijfsleven en wetenschap samen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling

18 mei 2016


Resultaten onderzoeksprojecten CARVE en TIFN: ketensamenwerking cruciaal Een groot aantal levensmiddelenfabrikanten en supermarkten werkten de afgelopen jaren samen met onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research* en Top Institute Food & Nutrition (TIFN)** op het gebied van grondstofefficiëntie en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Seinen op groen voor levensmiddelenindustrie

18 oktober 2017


De seinen staan op groen voor de levensmiddelenindustrie in Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017 die de FNLI morgen publiceert. Met een stijging van 5,4 procent kent de levensmiddelenindustrie de hoogste productiegroei in vijf jaar, terwijl het ondernemers- […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn