‘Samen voortbouwen aan Nederlands voedselbeleid’

‘Samen voortbouwen aan Nederlands voedselbeleid’

28 januari 2016


Op 3 februari aanstaande organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid. Het regeringsstandpunt op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ staat daarbij centraal. De FNLI is één van de genodigden en heeft voorafgaand aan deze hoorzitting een position paper gedeeld.

Samengevat ziet de FNLI het WRR-rapport als een belangrijke ondersteuning van de huidige acties die zijn ingezet door de levensmiddelenindustrie. Die richten zich op het versterken van de economische en maatschappelijke positie van de Nederlandse agrifoodketen en, in het bijzonder, van de levensmiddelenindustrie als essentiële schakel daarbinnen. De WRR benadrukt dat voor de mondiale uitdagingen op het gebied van voedsel geen simpele oplossingen bestaan: op diverse niveaus en in het gehele “voedselnet” is actie nodig. De rol van Nederland als ‘voedselland’, met productie, kennis en innovatie, wordt terecht benadrukt.

De FNLI vindt het positief dat het kabinet wijst op bestaande initiatieven en ambities en ervoor kiest deze activiteiten voort te willen zetten, uit te bouwen en te versnellen. Zo verwijst het kabinet naar o.a. het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, de Alliantie Verduurzaming Voedsel, de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen, Plastic Heroes, de Duurzame Zuivelketen en het Initiatief Duurzame Handel.

De FNLI komt daarbij tot drie aanbevelingen:

  1. Meer beleidscoherentie en interdepartementale coördinatie
  2. Innovatieve, duurzame en efficiënte voedselproductie goed voor Nederland en Europa
  3. Bouw voort op het bestaande voedselnet

Lees verder in het position paper.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Week van de Levensmiddelenindustrie dit jaar in drie regio’s

2 mei 2016


FNLI organiseert FutureProef 2016 in Noord-Nederland, Rijnmond en Ede-Wageningen De levensmiddelenindustrie heeft meer technische en technologische mensen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Daarom organiseerde de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) vorig jaar voor het eerst FutureProef: Week […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Staatssecretaris Van Dam en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Dijkhuizen ontvangen aanbevelingen over ketentransparantie

8 december 2016


Het afgelopen jaar lieten de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een verkenning uitvoeren rondom het thema ketentransparantie. Van etiket tot digitale productinformatie en van keurmerk tot website of app: de complexe vraag hoe bedrijven consumenten nog […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Premier Rutte neemt rapport over uitdagingen voedingssector in ontvangst

25 april 2016


Paul Polman (CEO Unilever) en Bas van den Berg (COO Royal FrieslandCampina en voorzitter FNLI) overhandigen rapport ‘Spreek Smakelijk’ FNLI lanceert ‘Een open gesprek over voedsel’ tijdens eerste VoedselPoort Minister-president Mark Rutte ontving vandaag het rapport ‘Spreek Smakelijk’ uit handen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn