Reactie van de FNLI op de door staatssecretaris Dijksma aangekondigde recall van vlees

Reactie van de FNLI op de door staatssecretaris Dijksma aangekondigde recall van vlees

6 februari 2014


De FNLI vindt het buitengewoon teleurstellend dat, een jaar nadat de zaak bekend werd waarin paardenvlees als rundvlees werd verkocht bekend, er wederom een bedrijf aan het licht is gekomen dat nog niet kan voldoen aan basisvoorwaarden voor integere producten en veilig handelen en waarbij de administratie om kwaliteit te waarborgen niet op orde is. Traceerbaarheid van grondstoffen is voorwaarde nummer één voor een betrouwbare keten.

De FNLI is van mening dat bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en met voeten treden geen deel uit mogen maken van de voedselketen. Het is daarom goed dat ook de overheid nu maatregelen neemt en dit soort bedrijven hard aanpakt. De FNLI heeft haar leden geïnformeerd over de recall en verwacht dat afnemers snel in actie zullen komen om producten, die zich nog in de keten bevinden, terug te halen.

Met het CBL vindt de FNLI dat voor fraude met voedsel geen enkel excuus bestaat. Afnemers in de keten én consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat op het etiket staat, ook in de verpakking zit. Voor fraudeurs is in de voedselketen geen plaats.

Deze zaak benadrukt dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn. Eind deze maand lanceert het Global Food Safety Initiative (onderdeel van het mondiale Consumer Goods Forum) de module “Food Fraud”. De FNLI juicht dit initiatief van harte toe en roept haar leden op deze module aan hun voedselveiligheidssysteem toe te voegen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Nederlander tevreden over voedselveiligheid, maar blijft kritisch op productinformatie

28 juni 2017


De Nederlandse consument beoordeelt de levensmiddelenindustrie met een ruime voldoende (6,9). Voedselveiligheid en gezondheid zijn de twee belangrijkste thema’s in het oordeel. Het online platform Nederland Voedselland dat de FNLI vorig jaar in het leven heeft geroepen om de dialoog […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

26 maart 2014


De FNLI onderschrijft de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarmee bevestigt het rapport dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn. Voor fraude met voedsel bestaat geen enkel excuus: bedrijven die het […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn