Uitspraak Reclame Code Commissie over kinderreclame; Effectiviteit zelfregulering weer bewezen

Uitspraak Reclame Code Commissie over kinderreclame; Effectiviteit zelfregulering weer bewezen

24 september 2015


Op 23 september werd bekend dat de Reclame Code Commissie (RCC) een gebundelde reeks klachten over reclame gericht op kinderen in één publicatie van Hoogvliet Supermarkten heeft toegewezen. Op vrijdag 14 augustus jl. heeft campagneorganisatie Foodwatch deze klacht ingediend bij de Stichting Reclame Code. De uitspraak is gebaseerd op de reclameregels zoals onder andere vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen en de Kinder- en Jeugdreclamecode.

Zelfregulering werkt
Met deze klachten en de daaropvolgende uitspraak wordt eens te meer duidelijk hoe effectief zelfregulering is. Als er regels worden overtreden, en fabrikanten daarop worden aangesproken, dan volgen zij de aanbeveling onmiddellijk op. In dit geval zelfs nog sneller, omdat alle partijen zich meteen realiseerden dat er sprake was van overtredingen. Met andere woorden: ruimschoots voor het bekend worden van de uitspraak waren de uitingen die in overtreding waren niet meer in de winkel te vinden.

De Nederlandse Reclamecode en de daaraan verbonden bijzondere reclamecodes vormen een unieke vorm van zelfregulering door het adverterende bedrijfsleven. Aanbevelingen van de Reclame Code Commissie die klachten over mogelijke overtredingen van de reclamecodes behandelt, worden altijd opgevolgd. De procedures zijn kort, de drempel voor klagen is laag en de ‘compliance’ is hoog.

De klacht
De klacht betrof een ‘vakantiedoeboek’ voor basisscholieren, een initiatief van Hoogvliet Supermarkten. Op verzoek van Hoogvliet werkten diverse voedingsmiddelenfabrikanten daaraan mee. De uitingen betroffen o.a. spelletjes met logo’s, een puzzel met daarin producten of advertenties. Het doeboek werd op 1 juli 2015 uitgebracht, precies de datum waarop de sinds 1 januari 2015 geïntroduceerde nieuwe regels van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen in werking traden.

De toegewezen klacht was tweeledig:

  • Het betreft reclame voor voedingsmiddelen die niet aan de voedingskundige criteria van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen voldoen.
  • De reclame was niet als zodanig herkenbaar omdat het woord “advertentie” niet in 12-puntsletters boven de uiting werd gemeld, een eis uit de Kinder- en Jeugdreclamecode (bij advertenties voor volwassenen is dit niet altijd nodig, maar voor kinderen geldt dat zij extra verduidelijking nodig hebben om reclame te herkennen).

Materiaal voor de uitingen was vóór de overgangstermijn van 1 juli aangeleverd bij Hoogvliet. Desalniettemin erkenden de meeste fabrikanten, direct nadat zij erop zijn aangesproken, dat niet was voldaan aan de regels. Het Hoogvliet-boek (zowel print als online) is inmiddels teruggetrokken.

Lees hier de visie van de levensmiddelenindustrie op reclame gericht op kinderen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Fabrikanten leggen flinke beperking kidsmarketing vast

16 december 2014


Levensmiddelenindustrie beperkt reclame-uitingen gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Vandaag is door het bestuur van de Stichting Reclamecode (SRC) een voorstel van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) tot wijziging van de bestaande Reclamecode voor Voedingsmiddelen aangenomen. Met deze wijziging […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Levensmiddelenindustrie toetst zelfregulering reclame gericht op kinderen middels onafhankelijk onderzoek

21 oktober 2015


Per 1 januari 2015 heeft het bedrijfsleven zichzelf in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen verboden om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het totaalverbod op reclame voor voedingsmiddelen gericht op […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BVA en FNLI publiceren Gids Content Creators en Voedingsmiddelenadverteerders

18 april 2017


De inzet van vloggers binnen het reclamedomein brengt nieuwe uitdagingen voor adverteerders met zich mee. Daarom brengen BVA Bond van Adverteerders en FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de ‘Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators’ uit. Doel van de gids is om adverteerders […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn