Zoutmonitor laat zien dat bedrijfsleven afspraken nakomt

Zoutmonitor laat zien dat bedrijfsleven afspraken nakomt

30 maart 2016


Akkoord Verbetering Productsamenstelling werpt vruchten af

De NVWA heeft voor de zevende keer het monitoringsonderzoek naar keukenzout in voedingsmiddelen gepubliceerd. De NVWA beoordeelde in de monitor tien productgroepen in de supermarkt op het gehalte aan keukenzout en hoe dit zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Hieruit blijkt dat het mediane zoutgehalte in levensmiddelen tussen 2011 en 2015 significant is gedaald met 6,8 procent. Het onderzoek laat zien dat het Akkoord Verbetering Productsamenstelling zijn vruchten afwerpt. De doelstellingen uit het Akkoord, om in de productgroepen brood, conserven (enkelvoudige groenten en peulvruchten), kaas Goudse 48+, soepen, sauzen (curry en tomatenketchup) en vleeswaren het zoutgehalte te verlagen, zijn behaald.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling
Begin 2014 ondertekenden minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, met als doel zout, verzadigd vet en calorieën in producten verder te verlagen. Per productcategorie wordt een maximumnorm (of soms meerdere) voor onder andere zout vastgesteld. Het CBL en de FNLI zijn verheugd dat het formuleren van normen inderdaad leidt tot ‘productgroepbrede’ reductie en dat de samenwerking tussen het bedrijfsleven onderling en met de overheid op het gebied van productverbetering zijn vruchten afwerpt.

Zoutinname door consumenten
Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling focust op productcategorieën die het meeste worden geconsumeerd en dus de grootste invloed hebben op de volksgezondheid. De Zoutmonitor van de NVWA zegt echter niets over de zoutinname door consumenten, aangezien de resultaten niet zijn gecorrigeerd op marktaandelen of volumes waarin producten worden geconsumeerd.

Nog grote verschillen binnen productcategorieën
In de meeste door de NVWA beoordeelde producten is de hoeveelheid zout door de jaren heen gedaald. Hoewel een aantal specifieke producten een stijging laat zien, is het zoutgehalte in de categorieën als geheel voornamelijk gedaald. Deze dalingen lijken wel enigszins af te vlakken in de afgelopen twee jaar. Voor de productcategorieën die in het onderzoek vooralsnog achterblijven, uitgezonderd de kant-en-klaarmaaltijden, zijn nog geen of pas recent afspraken gemaakt waardoor een daling nog niet zichtbaar is. Per productcategorie zijn de verschillen tussen de hoogste en laagste hoeveelheid zout nog steeds groot. Het is echter onduidelijk of de uitschieters onder het Akkoord Verbetering Productsamenstelling vallen.

Bekijk hier de infographic en de animatievideo over het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Zoutreductie levensmiddelenindustrie werpt vruchten af Significante daling zoutgehalte in groenteconserven, kaas en brood

28 juli 2014


Vandaag publiceert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het rapport ‘Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013’. Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde zoutgehalte in levensmiddelen tussen 2011 en 2013 met circa 9 procent is gedaald. […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI feliciteert Voedingscentrum met nieuwe Schijf van Vijf

22 maart 2016


Verbetering productsamenstelling blijft essentieel voor gezonder voedingspatroon Vandaag heeft het Voedingscentrum de vertaalslag van de Richtlijnen Goede Voeding 2015 naar een volwaardig voedingspatroon voor verschillende doelgroepen in Nederland gelanceerd: de nieuwe Schijf van Vijf en de daarbij behorende richtlijnen. De […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn