Het meten van voedselverspilling

Het is op dit moment niet mogelijk uitspraken te doen over de totale omvang van reststromen in de agrifoodketen of per ketenschakel, met uitzondering van voedselverspilling door consumenten. Veruit de meeste bedrijven in de keten monitoren reststromen intern, ten behoeve van interne verbeterprocessen. Bedrijven en onderzoekers hanteren echter diverse verschillende meetsystemen, waardoor cijfers over reststromen niet van bedrijf tot bedrijf vergelijkbaar zijn. Ook is informatie over grondstofefficiëntie concurrentiegevoelig en dus niet altijd openbaar.

Om ook op collectief niveau te kunnen bijdragen aan de optimalisatie van reststromen in de keten, is beter zicht op de omvang, maar vooral ook de oorzaken van reststromen van groot belang. Harmonisatie van meetsystemen is hierbij nuttig. In een project als FUSIONS, waarvan de Alliantie partner is, staat verbetering van monitoringssystemen dan ook centraal.

Eén cijfer over de omvang van reststromen in de gehele keten, of per ketenschakel is dus onmogelijk vast te stellen en is bovendien weinig betekenisvol. Daarom zet de Alliantie Verduurzaming Voedsel in samenwerking met de overheid in op collectieve analyse en aanpak van hotspots in de keten (o.a. via FUSIONS en TIFN), en ondersteuning van bedrijven in hun individuele monitoring en rapportage hierover, zoveel mogelijk op geharmoniseerde wijze.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Overige Standpunten

 • Circulaire economie

  In een toenemende en innovatieve circulaire economie is nauwelijks sprake meer van afval. Bijproducten vinden een nuttige toepassing, die voldoet aan eisen met betrekking tot milieu en menselijke gezondheid. De FNLI hecht een groot belang aan verdere ontwikkeling van de […]

  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  Lees verder
 • Reductie en verwaarding van reststromen

  Of het nu gaat om eetbare voedselresten of oneetbare reststromen, een fabrikant zal altijd streven naar zo min mogelijk verliezen, omdat de efficiëntie waarmee een fabrikant input (grondstoffen) omzet in output (eindproducten) en de waarde die hij daarbij toevoegt de […]

  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  Lees verder
 • Samenwerking met de Voedselbanken

  Het werk van de Voedselbanken is gericht op het ondersteunen van de armste mensen van Nederland én op het voorkomen van voedselverspilling. De Voedselbanken verdelen door bedrijven of particulieren gedoneerde voedingsmiddelen. De Voedselbanken hebben grote behoefte aan voedingsmiddelen om hun groeiende […]

  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  Lees verder
 • Voedselverspilling door consumenten

  Een groot deel van de voedselverspilling ontstaat in huishoudens. Consumenten zelf dragen dus, net als het bedrijfsleven, een belangrijke verantwoordelijkheid voedselverspilling terug te dringen. De levensmiddelenindustrie en haar ketenpartners willen een ondersteunende rol spelen bij de vermindering van deze verspilling […]

  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  Lees verder

Gerelateerde artikelen

‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’

20 januari 2015


Alliantie Verduurzaming Voedsel presenteert resultaten en ambities aan staatssecretaris Dijksma. De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft de resultaten van het Jaar tegen Voedselverspilling aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken overhandigd. In 2014 zette het bedrijfsleven zich met een veelheid aan activiteiten in […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bedrijfsleven en wetenschap samen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling

18 mei 2016


Resultaten onderzoeksprojecten CARVE en TIFN: ketensamenwerking cruciaal Een groot aantal levensmiddelenfabrikanten en supermarkten werkten de afgelopen jaren samen met onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research* en Top Institute Food & Nutrition (TIFN)** op het gebied van grondstofefficiëntie en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Discussieer mee over voedselverspilling op 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven!

5 oktober 2017


Wie graag geïnspireerd wil worden in de strijd tegen voedselverspilling is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de lunchmeeting ‘Tegengaan van Voedselverspilling in de praktijk’ op donderdag 26 oktober. Deze meeting is georganiseerd door de Alliantie Verduurzaming Voedsel en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn