De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie.

De FNLI focust zich op vijf werkgebieden:

Kabinet-Rutte IV

In de FNLI ambities staan duurzaamheid en gezondheid centraal. Dit zijn onze belangrijkste aandachtspunten voor de huidige regeerperiode:

FNLI Standpunten 2021

IMVO Convenant Voedingsmiddelen

De FNLI ondersteunt leden bij de implementatie van IMVO-beleid en risicomanagement en rapporteert jaarlijks de voortgang.

FNLI Jaar- en Sectorrapportage 2021
FNLI Jaarrapportage 2020
Sectorrapportage 2020
FNLI Jaarrapportage 2019

Monitor Levensmiddelenindustrie

Dit jaarlijkse economische overzicht, in opdracht van de FNLI, geeft inzicht in cijfers en tendensen binnen de levensmiddelenindustrie.

Monitor Levensmiddelenindustrie 2021
Monitor Levensmiddelenindustrie 2020
Monitor Levensmiddelenindustrie 2019