COVID-19

Informatie over COVID-19 en de levensmiddelenindustrie

Meer dan ooit blijkt dat de levensmiddelenindustrie van onmiskenbaar belang is voor de samenleving. Want terwijl het coronavirus Nederland nog altijd beheerst, leveren veel ondernemers en werknemers in de levensmiddelenindustrie al vanaf het begin van de crisis enorme inspanningen om de voedselketen succesvol draaiende te houden. Via deze pagina vindt u relevante informatie rondom COVID-19 en de levensmiddelenindustrie.

Hieronder leest u welke dossiers bij het FNLI-bureau extra aandacht krijgen en welke contactpersoon daarvoor het best te benaderen is.

Continuïteit supply chain

Murk Boerstra

Economische/commerciële impact op de keten

Murk Boerstra

Voedselveiligheids- en etiketteringsissues

Geert de Rooij

Inzetbaarheid personeel

Steunmaatregelen overheid

Jeanette van Eijk

Beschermingsmiddelen

Michelle Mijnders

Communicatie

Pascal Hopman
Machteld van Weede

Gerelateerde artikelen

Groen licht voor crisismaatregel herverzekering leverancierskrediet

2020-05-28 14:33:08


Afgelopen maandag heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor de Nederlandse COVID-19 crisismaatregel om leverancierskredieten te herverzekeren. Door de coronacrisis nemen betalingsrisico’s toe en wordt het verzekeren hiervan bemoeilijkt. Hierdoor dreigen leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen. Nu […]

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

2020-05-20 16:30:08


Het kabinet heeft op 20 mei het huidige steunpakket voor de economie verlengd met 3 maanden en trekt 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. De ministers en staatssecretarissen van Economische […]

Bereken NOW subsidie nu inclusief nacalculatie met de vernieuwde AWVN-rekentool

2020-05-13 14:21:05


Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) kunnen ondernemers subsidie aanvragen en een voorschot op de loonkosten krijgen. Met de vernieuwde rekentool van AWVN kan dat nu ook mét nacalculatie. Werkgeversvereniging AWVN heeft de bestaande rekentool uitgebreid […]

Out-of-home keten zwaar getroffen: FNLI, Veneca en CBL roepen minister op tot aangepaste NOW-regeling en steun

2020-05-12 16:29:59


De impact op het out-of-home kanaal van de langdurige sluiting van de horeca, de vraaguitval in de catering-sector en het verbod op grote publieksevenementen, is zonder overdrijving dramatisch te noemen. Uit recent onderzoek van EFMI onder 180 food executives blijkt dat […]

Nieuwe COVID-19 crisismaatregel van de overheid: herverzekering leverancierskredieten

2020-04-30 15:00:06


De overheid heeft een nieuwe crisismaatregel voorgesteld voor ondernemers als onderdeel van het reeds bestaande pakket aanvullende maatregelen. Het gaat om het herverzekeren van leverancierskredieten. Deze steunmaatregel moet ervoor zorgen dat kredietverleners op korte termijn hun limieten niet naar 0 […]