Dossiers

De maatregelen als gevolg van de corona uitbraak in Nederland volgen elkaar snel op. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste COVID-19 dossiers van de FNLI.  Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd. Staat de informatie die u zoekt er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

COVID-19 brengt voor zowel werknemer als werkgever de nodige vragen met zich mee. Hieronder vindt u een overzicht van de informatie over een gezonde werkplek.

Het RIVM heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor werkomgevingen van o.a. bedrijven en instellingen met adviezen over het toepassen van de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Er zijn 4 belangrijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus:
1. Bij klachten thuisblijven
2. Laten testen
3. Zorgen voor een goede hygiëne
4. 1,5 meter afstand tot anderen houden

Ondanks de opkomst van protocollen in verschillende sectoren, zijn deze voor ‘open’ sectoren zoals de voedingsindustrie niet verplicht en blijven de richtlijnen van het RIVM het uitgangspunt. Protocollen kunnen door bedrijven en/of branches worden gebruikt als praktische invulling/uitwerking van de RIVM-richtlijnen.

Op Europees niveau tekenden FoodDrinkEurope (de Europese koepel van de voedingsmiddelenindustrie) en EFFAT (de Europese federatie van vakbonden in land- en tuinbouw, de voedingsindustrie en toerisme) gezamenlijke COVID-19 richtlijnen ter bescherming van medewerkers. Deze kunnen ook voor Nederlandse bedrijven en branches houvast bieden en waar gewenst aangevuld worden met een branche- of bedrijfseigen appendix.

Berichten in de media zorgden de afgelopen tijd voor verwarring over de vraag of het meten van de lichaamstemperatuur van medewerkers is toegestaan op grond van de privacywetgeving (AVG). Meten (ook automatisch scannen) ís toegestaan, mits de uitkomst niet wordt opgeslagen of geregistreerd. De uitkomst van automatisch scannen mag niet gebruikt worden als toegangscontrole (middels poortje of anderszins). Ook moet het meten uit het zicht van anderen kunnen plaatsvinden en is een medewerker niet verplicht het resultaat van de meting met zijn werkgever te delen. Lees meer op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vrijstellingen desinfectiemiddelen
Vanwege de uitbraak van COVID-19 konden er in Nederland onvoldoende regulier toegelaten desinfectiemiddelen aangeboden worden om aan de toegenomen vraag te voldoen. Om het beschikbare middelenpakket tijdelijk te vergroten zijn er verschillende vrijstellingen afgegeven.

Dit betekent dat levensmiddelenproducenten vanaf 11 juni gebruik kunnen maken van een groter aantal desinfectiemiddelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft daartoe een aanvullende vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik tegen het COVID-19 virus gepubliceerd.

In dit overzicht vindt u de vrijstellingen.

En hier download u het stroomdiagram van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) over de toegelaten desinfectiemiddelen.

De Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) biedt ondersteuning bij het collegiale in- en uitlenen van personeel. SOL ondersteunt regionale samenwerkingsverbanden, waaronder Rijnmond vanuit de Food Innovation Academy, Gelderland vanuit de Food Academy Nijkerk en Stichting Veluwe Portaal en in de Noordelijke provincies via het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland en het Bakery Sweets Center. Het zijn stuk voor stuk regionale netwerken ‘van-voor-en-door werkgevers’.

De COVID-19 crisis wordt door bedrijven hard gevoeld, met name door degenen die geheel of grotendeels aan het out-of-home kanaal leveren. Hieronder leest u meer over de berekende economische impact voor het out-of-home kanaal (onderzoeken van FoodService Instituut Nederland en EFMI) en leest u meer over de verschillende steunmaatregelen van de overheid.

Het verlies voor Foodservice in 2020 zal naar verwachting €7,1 miljard bedragen. Dit blijkt uit doorrekeningen van het FoodService Instituut Nederland op basis van het op een na somberste scenario van het CPB en de effecten zoals die in de eerste vier weken van de lockdown zichtbaar zijn geworden. Uit onderzoek van EFMI onder 180 food executives blijkt dat men voor 2020 rekening houdt met omzetdalingen die uiteenlopen van 30% tot ruim 40%.

FoodService Instituut Nederland heeft op 20 mei het FSIN Food Industry Outlook 2020 – Corona-scenario II gepubliceerd. In die publicatie wordt vooruitgekeken naar de impact van het sluiten van onder andere de horeca, de 1,5 meter-economie, de economische recessie en het veranderende consumentengedrag.

Op 8 mei hebben FNLI, Veneca en CBL een brief aan minister Koolmees verstuurd waarin zij een klemmend beroep op overheid en politiek doen om de huidige generieke steunmaatregelen (met name de NOW) zodanig te verbeteren of te vervangen dat zoveel mogelijk bedrijven in de sector ook op langere termijn kunnen overleven.

Lees hier ons persbericht

Vanaf 06 juli t/m 31 augustus 2020 is de aanvraag voor een tegemoetkoming NOW (tweede aanvraagperiode) opengesteld. Het betreft de periode juni, juli, augustus en september 2020.  Een aanvraag indienen kan op de website van UWV.

Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u eveneens op de website van UWV.

 

Deze steunmaatregel moet ervoor zorgen dat kredietverleners op korte termijn hun limieten niet naar 0 hoeven te verlagen. De Europese Commissie heeft 26 mei groen licht gegeven voor de Nederlandse garantiestelling. Klik hier voor toelichting van staatssecretaris Vijlbrief over deze maatregel.

Om een vlotte doorstroom van goederen te voorzien aan de grenzen zijn er door landen op verzoek van de Europese Commissie Green Lanes ingesteld aan de grenzen. Mede hierdoor lijken er geen grensproblemen binnen de Europese Unie te bestaan als het gaat om goederentransport. De FNLI heeft momenteel ook geen signalen ontvangen over een haperende toevoer van producten/ingrediënten.

Het COVID-19 virus kan zich niet verspreiden via voedsel (bronnen: RIVM en EFSA).  Op de website van de Europese Commissie en in dit document vindt u een overzicht van alle relevante vragen en antwoorden ten aanzien van voedselveiligheid.

Hieronder leest u veelgestelde vragen en antwoorden over audits en inspecties.

Lees hier de maatregelen die de NVWA u aanraadt te nemen.

Als gevolg van de COVID-19-ontwikkelingen vragen schema eigenaren geen audits (meer) van certificerende Instellingen. Lees hier meer informatie. Een tijdelijke opschorting van private audits is momenteel essentieel om de bescherming van werknemers en daarmee de voedselvoorziening te kunnen borgen.

De auditeurs die komen, mogen gevraagd worden of zij recent in een risicogebied zijn geweest en ziektesymptomen hebben. Is het antwoord bevestigend, mag de toegang geweigerd worden.

.

Ons advies is om hen in contact te brengen met de betrokken schema-eigenaar, zie ook bovenstaand antwoord.