De Rekening voor Cosun


 

Manager Milieu, Cosun: “Op naar een energieheffing die ook voor ons “slim” is en recht doet aan onze verduurzamingsambities

Door de verschuivingen binnen de ODE-belasting gaat Cosun jaarlijks ruim 5 miljoen euro meer betalen ten opzichte van 2019. In de periode tot 2030 gaat het om een totaal aan extra lasten van ruim 50 miljoen euro. Dergelijke bedragen kunnen goed gebruikt binnen de eigen organisatie om grote CO2 reducerende projecten uit te voeren, waarmee ook Cosun haar bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord, maar ook voor het behouden van de koploperspositie binnen de sectoren waarin we actief zijn. Die positie is o.a. bereikt door zelf continue proces efficiency verbeteringen door te voeren en daarmee het energieverbruik en inherent daaraan de CO2-emissies, significant te verlagen.  

De vele miljoenen euro’s komen nu o.a. terecht bij bedrijven die zelf niet of nauwelijks een bijdrage leveren aan de financiering van de SDE++-regeling. Deze bedrijven zijn vaak ook nog eens grote vervuilers als het gaat om CO2-uitstoot.  

Cosun begrijpt heel goed dat de industrie haar bijdrage moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen en wil daar zelf ook aan bijdragen, maar dan wel op een eerlijke wijze. Laat ook de bedrijven die olie en kolen gebruiken en daardoor fossiele CO2-emissies veroorzaken een evenredige bijdrage leveren aan de SDE++-regeling. Daarmee komt er of meer budget beschikbaar voor verduurzaming van alle sectoren of de lasten worden op een eerlijkere wijze verdeeld. Er zijn meerdere oplossingen denkbaar voor een faire verdeling van de klimaatkosten, maar ook voor een betere toegang tot financiële ondersteuning om de onrendabele top van klimaatinvesteringen weg te nemen. Cosun denkt graag mee over een goede oplossing. 

 “Wij besteden de vele miljoenen euro’s aan onevenredig hoge ODE-bijdrage liever zelf en effectiever aan CO2-reductie in plaats van sponsoring van projecten van derden”