Omvangrijk datakwaliteitsprogramma voor betrouwbare productinformatie

16 februari 2016

Etiketinformatie moet (volgens Europese wetgeving) sinds december 2014 bij de online verkoop van verpakte levensmiddelen beschikbaar zijn. Door te streven naar 100% correcte productinformatie kunnen processen in de keten beter verlopen en beschikken consumenten online over betrouwbare productinformatie. Die data wordt uitgewisseld via GS1 Data Source. Om de kwaliteit van die data te verbeteren is de FNLI in samenwerking met het CBL, CBD en GS1 een ambitieus datakwaliteitsprogramma gestart onder de naam DataKwaliTijd 2.0. De focus van het programma ligt op het in één keer juist invoeren en het duurzaam goed houden van gegevens. Tevens is een Expertise Commissie opgericht met specialisten uit de sector voor advies bij onduidelijkheden en meningsverschillen.

Pleidooi voor aanpassing Beleidsregel mededinging en duurzaamheid

2 februari 2016

In 2015 achtte de ACM de verduurzamingsafspraken omtrent de Kip van Morgen in strijd met de Mededingingswet. Veel partijen, waaronder het bedrijfsleven, maakten zich zorgen dat deze uitspraak een rem zou zetten op andere en toekomstige verduurzamingsinitiatieven. Daarom hield het ministerie van Economische Zaken een consultatie om de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid aan te passen. De FNLI en het CBL ondersteunen het streven van het ministerie om de totstandkoming van duurzaamheidsinitiatieven niet onnodig te beperken, door onduidelijkheid met betrekking tot de Mededingingswet zo veel mogelijk weg te nemen.

Ter ondersteuning van de consultatie hebben de FNLI en het CBL een aantal punten naar voren gebracht. Deze zijn in het artikel op de site terug te vinden.

In reactie op deze ontwikkelingen heeft minister Kamp inmiddels een wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven in voorbereiding. Doel hiervan is om op het gebied van duurzaamheid een bredere afweging tussen het consumentenbelang en duurzaamheid te faciliteren.

Lidl campagne wel degelijk misleidend

15 juni 2016

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft de FNLI alsnog voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld in de klachtprocedure tegen Lidls grootschalige vergelijkende reclamecampagne uit het najaar 2015. In deze campagne had Lidl haar producten op prijs en smaak vergeleken met bekende A-merkproducten. Het College kwam tot het oordeel dat Lidl op grond van een gebrekkig smaakonderzoek de indruk heeft gewekt dat haar producten een gelijkwaardig maar goedkoper alternatief zijn voor de A-merkproducten. Dat is misleidend volgens het College. De FNLI is tevreden dat met deze uitspraak paal en perk wordt gesteld aan campagnes die gebaseerd zijn op marktonderzoek met serieuze tekortkomingen en dus misleidend zijn. Vergelijkende reclame op zich mag, maar deze moet gebaseerd zijn op deugdelijk bewijs.