Verbetering productsamenstelling

16 december 2016

De impact van voeding op de gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema voor de levensmiddelenindustrie. Binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling werken levensmiddelenindustrie, supermarkten, horeca en catering samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eraan om de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën (suikers, vet, portiegroottes) in producten te verlagen. Het vergemakkelijken van een gezondere keuze voor consumenten staat daarbij voorop. De uitdaging is om gezonder eetgedrag te combineren met andere consumentenbehoeften als betaalbaarheid, gemak, genieten en een gevarieerd aanbod.

In december publiceerde de FNLI de laatste resultaten in het akkoord in een infographic. In samenwerking met het CBL en VWS ontwikkelde de FNLI een animatie voor een internationale conferentie over productaanpassing in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU. De animatie was bedoeld als inspiratiebron voor de deelnemers uit de verschillende EU landen.

Gezond gewicht met stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht is een uniek samenwerkingsverband van Rijks- en lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd (0-19 jaar). De stichting streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Publiek-private samenwerking is één van de pijlers van de JOGG-aanpak. (Levensmiddelen)bedrijven leveren landelijk en lokaal communicatiekracht, dragen financieel bij en bieden hun kennis, ervaring en netwerk aan. De FNLI streeft ernaar om JOGG structureel op het netvlies van de levensmiddelenindustrie te houden.

Verschillende deelnemende gemeenten hebben in 2016 het bereik vergroot en enkele gemeenten laten inmiddels dalende overgewichtscijfers onder de schoolgaande jeugd zien.

Naleving zelfregulering reclame gericht op kinderen onderzocht

4 augustus 2016

In opdracht van de FNLI onderzocht de Stichting Reclame Code voor de vijfde keer in hoeverre bedrijven zich houden aan de regels van artikel 8 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV). Hoewel de naleving in algemene zin goed te noemen is, bleek dat er toch meer bedrijven in overtreding zijn van deze regels in vergelijking met 2015. Dit was deels te verklaren in de uitbreiding van het aantal onderzochte kanalen. Opvallend genoeg betreft dit in toenemende mate reclame voor producten die niet snel als kinderproducten worden gezien, zoals bouillon, kruidenmixen, rookworst, saus en frituurvet. De FNLI concludeert hieruit dat zij nog meer in moet zetten op bewustwording van de regels onder haar leden, supermarkten, horeca en media-inkoopbureaus. Nieuw in de monitoring is het onderzoek naar zich snel ontwikkelende kanalen: vlogs en apps. Hier werden geen overtredingen gevonden.

FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

8 december 2016

De FNLI heeft besloten stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. In principe is besloten een beperking van het gebruik van licensed media characters (zoals Disney-figuren) tot 13 jaar, op verpakkingen en point-of-sale-materiaal in procedure te brengen om in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen op te nemen. Voorwaarde is dat eerst een toets op de mededingingsrechtelijke aspecten en op mogelijke obstakels voor het vrije verkeer van goederen in de interne markt wordt uitgevoerd, voordat een definitief besluit komt. De FNLI blijft onderstrepen dat overgewicht een probleem is dat de levensmiddelenindustrie grote zorgen baart. Een complex probleem dat alleen kan worden overwonnen door de inzet van maatregelen en interventies op een breed front, gericht op het vergroten van de kennis over voeding, op een verantwoord voedingspatroon en meer beweging zoals in JOGG.