Staatssecretaris Van Dam lanceert ‘Nederland Voedselland’

14 oktober 2016

Op initiatief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie FNLI) lanceerde staatssecretaris Van Dam het online platform ‘Nederland Voedselland’ (NLVL) tijdens het jaarcongres van de FNLI op 13 oktober 2016.

Dit platform faciliteert de dialoog over de toekomst van ons eten en drinken, tussen bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke stakeholders, politiek en wetenschap. Hiermee geeft de levensmiddelenindustrie online invulling aan een ‘open gesprek over voedsel’ met de samenleving.

NLVL is een antwoord op de in april 2016 gepubliceerde rapporten Spreek Smakelijk en de Waarderingsmeter.

Nederland Voedselland is te volgen via www.nederlandvoedselland.nl, Twitter en Facebook.

FNLI organiseert Voedselpoort en biedt premier Rutte rapport Spreek Smakelijk aan

25 april 2016

Op 25 april organiseerde de FNLI de eerste Voedselpoort als aftrap voor een bredere dialoog tussen de levensmiddelenindustrie en de samenleving. Onder de naam ‘Een open gesprek over voedsel’ diende Voedselpoort als platform waar betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politiek/overheid met elkaar in gesprek konden gaan.

Uit handen van Bas van den Berg (COO Royal Friesland Campina en voorzitter FNLI) en van Paul Polman (CEO Unilever) ontving minister president Rutte het rapport over de uitdagingen in de voedingssector.

Volgens het rapport van adviesbureau Roland Berger – uitgevoerd in opdracht van de FNLI – moet de levensmiddelenindustrie beter met de consument en burger in gesprek treden om vertrouwen in de sector te versterken. Het rapport laat zien dat er een grote afstand bestaat tussen de sector en de samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.spreeksmakelijk.nl.

Nederlanders tevreden maar ook bezorgd; FNLI publiceert de Waarderingsmeter

25 april 2016

Nederlanders geven de levensmiddelenindustrie gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer. Dat blijkt uit de eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie: een onderzoek naar de waardering en het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie onder meer dan duizend Nederlanders. Het onderzoek is een vervolg op het rapport ‘Spreek Smakelijk’ dat de FNLI eerder uitbracht. Spreek Smakelijk maakte duidelijk dat er een grote afstand bestaat tussen de levensmiddelensector en de samenleving. Daarop gaf de FNLI de opdracht aan Motivaction om een groot onderzoek uit te voeren over het vertrouwen van de Nederlandse consument in de voedingsindustrie.

Uit de Waarderingsmeter blijkt dat consumenten positief zijn over de kwaliteit van het voedsel in Nederland en ze zijn over het algemeen tevreden met de inzet van de industrie op het gebied van voedselveiligheid en de voedingswaarde op de verpakking. Toch maken consumenten zich ook zorgen, het meest over toevoegingen in producten. Andere thema’s waarop de levensmiddelenindustrie in de ogen van consumenten nog verbeterslagen moet maken, zijn milieu en dierenwelzijn.