FNLI Jaarverslag 2013 - page 2

INHOUD
2.1 Over de grenzen
2.2 Activiteiten Topsector Agri&Food
2.3 Goed opgeleide arbeidskrachten
1.1 Aanpassingen in producten
1.2 Maatschappelijke inspanningen:
gezond gewicht
1.3 Kinderen en reclame
1.4 Consumenteninformatie
1.5 Voedselveiligheid
1.6 Voedselvertrouwen
1.7 Levensmiddelenwetgeving
en moderne technologie├źn
4.1 Implementatie Gedragscode
Oneerlijke Handelspraktijken
4.2 Ontwikkeling GS1 database voor
uitwisseling digitale etiketinformatie
4.3 Supply chain en
ketensamenwerking
29
3 DUURZAAMHEID
3.1 Koplopers zetten verduurzaming In
De Versnelling
3.2 De Alliantie
Verduurzaming Voedsel
3.3 Duurzame
samenwerkingsverbanden
3.4 Grondstoffen:
de basis voor verduurzaming
3.5 Duurzame winstgevendheid
3.6 In de fabriek:
een schoon productieproces
3.7 Reststromen en afval:
kringlopen sluiten
De levensmiddelenindustrie in 2013 I Jaarverslag FNLI
2
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...49