FNLI Jaarverslag 2013 - page 3

VOORWOORD
In 2013 was de levensmiddelenindustrie een belangrijke steunpilaar
voor de langzaam uit de crisis krabbelende Nederlandse economie.
We leveren een stevige bijdrage aan zowel het binnenlands product
als aan de werkgelegenheid. De sterke exportpositie zorgt ervoor
dat de levensmiddelenindustrie een gezonde sector is die ook na het
uitbreken van de crisis in 2008, jaar op jaar groei heeft laten zien; het
afgelopen jaar steeg de omzet met maar liefst 12%.
2013 stond ook in het teken van minder positieve berichten: we zijn
opgeschrokken door incidenten in de voedselketen, waarbij sprake
was van opzettelijke misleiding. Deze incidenten onderstrepen dat
we, bovenop de huidige controles in het kader van kwaliteit en voed-
selveiligheid, maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat
producten ook zijn wat de producent zegt dat ze zijn. In de Taskforce
Voedselvertrouwen werkt de FNLI met ketenpartners, overheid en
toezichthouders samen om het vertrouwen van de consument in de
voedselketen te herstellen.
Nog steeds is het niveau van veiligheid, kwaliteit, efficiëntie, innova-
tiekracht en verduurzaming in de levensmiddelenindustrie hoger dan
ooit. Om deze boodschap over te brengen aan politici, NGOs, media
en andere stakeholders, zette de FNLI de inspanningen van haar leden
in 2013 op diverse manieren in de etalage. Want alleen als we dit vaak
en duidelijk over de bühne brengen, kan het vertrouwen in de sector
herstellen.
Zo zetten producenten al langere tijd in op verbetering van de product-
samenstelling (minder zout, verzadigd vet en calorieën) en steeds meer
bedrijven spannen zich in voor JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht),
om op lokaal niveau, in samenwerking met overheid en maatschap-
pelijke organisaties, jongeren op gezond gewicht te krijgen en houden.
Om deze inspanningen voor een gezonde leefstijl zichtbaar te maken,
lanceerde de FNLI in 2013 de website
.
De levensmiddelenindustrie in 2013 I Jaarverslag FNLI
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...49