FNLI Jaarverslag 2013 - page 4

In de Alliantie Verduurzaming Voedsel werken de FNLI en haar keten-
partners in 2013 nauw samen met de overheid aan een duurzame
transitie van de gehele agrifoodketen. We hebben een stevige agenda
neergezet: elk product dat u in supermarkt, kantine of restaurant koopt,
wordt steeds duurzamer geproduceerd en gedistribueerd; de bodem
gaat omhoog. Onder de noemer ‘In De Versnelling’ zette de FNLI 54
duurzame koplopers in de schijnwerpers. Deze bedrijven zetten de
toon voor verduurzaming van de levensmiddelenindustrie; zij veran-
kerden verduurzaming in missie, beleid en communicatie vóór januari
2014.
De industrie is op vele fronten zeer actief als betrokken deelnemer aan
de Nederlandse samenleving. In dit jaarverslag leest u hoe de FNLI,
voor, met en door haar leden, streeft naar een stevige inbedding van
onze industrie in Nederland als een gewaardeerde en verantwoorde-
lijke economische sector. Ook de komende jaren staat de FNLI met trots
voor een industrie die wordt gekenmerkt door kennis en vakmanschap,
waar dagelijks op hoogwaardige wijze, veilig als nooit te voren, pro-
ducten van goede kwaliteit worden gemaakt. En die door innovatie en
export een grote bijdrage levert aan de dynamiek van de Nederlandse
economie.
Philip de Ouden
Directeur FNLI
De levensmiddelenindustrie in 2013 I Jaarverslag FNLI
4
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...49