FNLI Jaarverslag 2013 - page 6

FNLI streeft naar een gezonde en duurzame ontwikkeling van de
Nederlandse levensmiddelenindustrie, gekoppeld aan een stevige
inbedding in de Nederlandse samenleving als een gewaardeerde en
verantwoordelijke industrie.
MISSIE
KRACHTIGE LOBBY IN DEN HAAG EN BRUSSEL
STERKE LEDENBINDING
ZELFREGULERING, EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN EFFICIËNTE REGELGEVING
STERK IMAGO VAN
DE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE
VOEDING, GEZONDHEID
EN VOEDSELVEILIGHEID
CONCURRENTIEPOSITIE
DUURZAAMHEID
EFFICIENCY EN BALANS
IN DE KETEN
De levensmiddelenindustrie in 2013 I Jaarverslag FNLI
6
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...49