FNLI Jaarverslag 2013 - page 7

VOOR EN DOOR LEDEN
De leden bepalen de koers van de FNLI. Zij
leveren via de ledenvergadering, het bestuur,
commissies en expertgroepen informatie,
kennis en ervaring aan, en vormen zo het
beleid. Het bestuur van de FNLI bestaat uit
21 algemeen directeuren uit verschillende
branches. Op deze manier vormt het bestuur
een evenwichtige afspiegeling van het
ledenbestand. De FNLI heeft een bureau,
bestaande uit twaalf medewerkers (elf FTE).
Onder
in dit
jaarverslag leest u meer hierover.
OP DE HOOGTE VAN HAAGSE DEBATTEN
Als belangenbehartiger van de
levensmiddelenindustrie is de FNLI goed
op de hoogte van de ontwikkelingen in Den
Haag. Zo heeft de FNLI in 2013 alle voor de
levensmiddelenindustrie belangrijke Tweede
Kamerdebatten gevolgd en politici, waar
nodig, van informatie voorzien. Relevante
debatten die in 2013 op de agenda van de
Tweede Kamer stonden, gingen onder meer
over voedselveiligheid en de
verduurzaming van de
voedselproductie en de
de impact van voeding op de
gezondheid; oneerlijke handelspraktijken;
biobrandstoffen; en de
.
Politici kijken in de keuken van de
levensmiddelenfabriek
De FNLI nodigde in 2013 diverse Tweede
Kamerleden en topambtenaren uit voor een
werkbezoek naar een levensmiddelenfabriek
uit de FNLI-achterban. Het afgelopen jaar ging
Remco Dijkstra (VVD) mee naar de fabriek van
Suikerunie (Royal Cosun), Pia Dijkstra (D66) naar
Koninklijke Peijnenburg, Hanke Bruins Slot (CDA)
naar Remia, Carla Dik-Faber (ChristenUnie) naar
Baltussen Konservenfabriek, Agnes Wolbert
(PvdA) naar Van Dijk Banket en Arno Rutte (VVD)
naar Smilde Foods. De werkbezoeken worden
door Tweede Kamerleden en hun medewerkers
als zeer nuttig en informatief ervaren. In 2014
plant de FNLI wederom een serie bezoeken
voor Tweede Kamerleden en topambtenaren,
bewindslieden en Europarlementariërs.
FNLI IN BESTUREN EN COMMISSIES
VNO-NCW, FOODDRINKEUROPE EN AIM
• De FNLI zetelt in het Algemeen en Dagelijks
Bestuur van VNO-NCW. Via deze Besturen en
door deelname in diverse commissies heeft
de levensmiddelenindustrie direct invloed op
het beleid van de werkgeverskoepel.
• Op internationaal niveau is de FNLI
zeer actief lid van FoodDrinkEurope
(de Europese koepelorganisatie voor
voedingsmiddelenproductenten);
• en AIM (Association des Industries de
Marque: de Europese koepelorganisatie voor
merkenfabrikanten van FMCG). Ook binnen
deze Europese organisaties is de FNLI actief
in diverse commissies.
OVER DE FNLI
De levensmiddelenindustrie in 2013 I Jaarverslag FNLI
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...49