FNLI Jaarverslag 2013 - page 8

Of het nu gaat om etikettering, gezondheidsclaims,
oneerlijke handelspraktijken, verpakkingen of
milieu-normen: bijna alle belangrijke regelgeving
die de levensmiddelenindustrie raakt, komt uit
Brussel.
In juni 2013 gingen Europarlementariërs
Gerben Jan Gerbrandy (D66)
,
Bas Eickhout
(GroenLinks)
en
Toine Manders (VVD)
met elkaar
en met zo’n vijftig CEO’s uit de FNLI-achterban
in debat over de sterk Europees georiënteerde
levensmiddelenindustrie.
CEO’S IN DEBAT
MET BRUSSEL
De levensmiddelenindustrie in 2013 I Jaarverslag FNLI
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...49