Klimaattransitie Bier

HEINEKEN
Hernieuwbare energie uit biogas, geleverd vanuit waterschap Aa en Maas 

In 2018 is HEINEKEN gaan samenwerken met waterschap Aa en Maas en de Afvalstoffendienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de levering van biogas aan de HEINEKEN brouwerij in ‘s-Hertogenbosch. Het waterschap produceert biogas uit afvalwater met een slibvergister bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en levert dit via een biogasleiding aan de brouwerij. Daar wordt met stoomketels groene warmte gemaakt waarmee het water voor het brouw- en verpakkingsproces wordt verwarmd. Er wordt jaarlijks ongeveer 4,7 miljoen m³ biogas geleverd. Dankzij het biogas wordt een CO₂ -reductie van 7.000 ton per jaar gerealiseerd. Een goede stap op weg naar volledig klimaatneutrale brouwerijen in 2030.

De exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) heeft bijgedragen aan de realisatie van dit biogasproject. Het is mogelijk gebleken om zonder verhoging van de productiekosten duurzaamheidsstappen te zetten. Belangrijk daarbij zijn een stimulerende rol van de overheid en een goede samenwerking en een gedeelde visie op de energietransitie met andere partijen uit de omgeving.

Bekijk in deze video hoe de verschillende partijen samenwerken bij de productie en levering van het biogas


HEINEKEN
Zonnepanelenpark: 16.569 zonnepanelen op distributiecentrum in ‘s-Hertogenbosch

In oktober 2019 heeft HEINEKEN haar nieuwste zonnepanelenpark geopend. Op het dak van de brouwerij in ’s-Hertogenbosch. Dit is een uitbreiding van de 12.000 zonnepanelen op 8 andere locaties in Nederland die al in 2015 in gebruik zijn genomen. Met ruim 16.569 is de Bossche brouwerij nu de nummer 1 brouwerij met de meeste zonnepanelen ter wereld op eigen terrein.

Met dit zonnepanelenpark kan in totaal net zoveel energie opgewekt worden als 1500 huishoudens gemiddeld verbruiken. Daarmee kan de brouwerij in drie maanden circa 20 miljoen flesjes brouwen en afvullen. Met de panelen wordt zo’n 11% van het stroomverbruik in de Bossche brouwerij zelf opgewekt. Een goede stap op weg naar volledig CO₂-neutrale brouwerijen in 2030.


Grolsch
Warmtelevering van afvalverwerker Twence 

Twence gaat warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan Grolsch. De CO2emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72% (5500 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. Bierbrouwer Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de CO2missies. De warmtelevering van Twence past goed binnen de ambitie om in 2025 een volledig CO2neutrale brouwerij te hebben waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt.

Gerichte samenwerking met partners is van belang om de regionale energietransitie te realiseren. Met een warmtelevering van Twence aan Grolsch kan meer energie ter beschikking gesteld worden aan de industriële processen van de bierbrouwerij. De warmte zal worden ingezet voor het opwarmen van de pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Het aardgasverbruik én de CO2-uitstoot worden hiermee gereduceerd. Op 1 januari 2020 schakelde Grolsch al over op 100% groene elektriciteit en reduceerde de CO2emissie met 6.700 ton.