Klimaattransitie Suikerproductie

Cosun Beet Company – 8-traps verdamping suikerfabriek Vierverlaten
Proces efficiency en CO2 -reductie potentieel door de inzet van 8-trapsverdamping

De fabrieken van Cosun Beet Company behoren tot de meest efficiënte suikerfabrieken wereldwijd. Het bedrijf committeert zich aan het Europese en nationale klimaatbeleid en zoekt continu naar mogelijkheden om hun CO₂ -emissie verder te reduceren. En die mogelijkheden zijn er, maar zonder passend stimuleringsinstrument financieel niet rendabel.

Een voorbeeld: momenteel bestaat de verdamping in de suikerfabriek in Vierverlaten uit 7 lichamen, waarbij retourstoom van elk lichaam wordt hergebruikt in een volgend lichaam. Dit is al een zeer efficiëntie manier om warmte te gebruiken, maar het kan nog beter, namelijk met uitbreiding naar 8 verdampingslichamen.

Huidige verdampingslichamen suikerfabriek Vierverlaten

Huidige verdampingslichamen suikerfabriek Vierverlaten. Foto: Cosun Beet Company

Naast het uitbreiden van het aantal verdampingslichamen zullen de bestaande buisverdampers worden vervangen door plaatverdampers. Hiermee zal het contactoppervlak toenemen, waardoor de verdamping efficiënter wordt. Dit project is zeer complex omdat het een volledig geïntegreerd deel van het proces betreft en een zeer ingrijpende aanpassing van het bestaande proces vraagt. Dit zorgt voor zeer hoge investeringskosten met een lange terugverdientijd van 8 tot 9 jaar. Toch is dit een zeer interessant project. Er wordt jaarlijks circa 13% energie bespaard en ruim 13.000 ton CO2-emissie gereduceerd.

Vereenvoudigde weergave van meervoudige verdamping. Afbeelding: Cosun Beet Company

Met een passend stimuleringsinstrument voor dergelijke procesefficiëntie maatregelen worden dit soort projecten sneller rendabel en wordt de potentie voor CO₂ -reductie vergroot. Bijvoorbeeld het structureel beschikbaar stellen van de VEKI-regeling (‘Versnelde klimaatinvesteringen industrie’) of een andere investeringsondersteuning die over een langere periode de onrendabele top van het project compenseert, zoals het geval is bij de SDE++.