Klimaattransitie Zuivel

FrieslandCampina
Elektrificatie en CO2 -reductie door ombouw van conventionele indampers

FrieslandCampina heeft zich ten doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te produceren. Energie- en waterbesparing zijn daarin belangrijke punten. FrieslandCampina heeft meer dan 30 locaties in Nederland waarvan 7 in het ETS-systeem. Het energieverbruik per locatie varieert door de omvang en het type productie proces.  Locaties waar melk en melkproducten worden geconcentreerd tot vloeibare en droge producten (koffiemelk, melkpoeder en ingrediënten voor baby voeding), hebben de hoogste absolute en relatieve CO2 emissie en gekoppeld energieverbruik. Om het verbruik en de emissie te reduceren wordt er al jaren gewerkt aan energiebesparing en inzet van hernieuwbare elektriciteit (groene elektriciteit die in 2025 volledig wordt opgewekt bij de ledenmelkveehouders).

Elektriciteit maakt voor ca 20% uit van het huidige energieverbruik van de FrieslandCampina locaties in Nederland. Het doel is de resterende 80% ook te elektrificeren of te vervangen door hernieuwbare bronnen zoals groene waterstof, bio massa type 2 (agro-afvalproducten) en geothermie. Belangrijke projecten hierin zijn de ombouw van Thermische Damp Compressie indamp installaties naar ‘Reversed Osmose’ (RO) of Mechanische Damp Recompressie (MDR) technologieën. In beide gevallen wordt de benodigde energie omgezet van fossiel (aardgas) naar elektrisch.

In de afgelopen vijf aar heeft FrieslandCampina al acht bestaande indampers vervangen en daarnaast ook nog vier nieuwe MVR-installaties (Mechanical Vapor Recompression) gebouwd ter ondersteuning van het product portfolio. Per saldo heeft dit – ten opzichte van het gebruik van de conventionele TVR-technologie (‘Thermal Vapor Recompression’) – een CO2 -reductie van bijna 90 kTon per jaar opgeleverd.

 

Ventilator en systeem onderdeel van een MVR-installatie

Delen van een MVR-installatie (Mechanical Vapor Recompression)

 

In het supply chain netwerk  is nog steeds veel verbeter potentieel (circa 100 kTon CO2 per jaar). Het vervangen van de resterende installaties vraagt echter hoge investeringen en daardoor zijn financieel verantwoorde businesscases moeilijk te maken. Dit komt door:

  • Huidige, lage energie prijzen;
  • Hoge huisvestingskosten (nieuw type gebouw en aangescherpte  hygiëne-eisen);
  • Hoge inpassingskosten zoals de reinigingsprocessen en utility infrastructuur (van stoom naar elektriciteit)

Geplande vervangingen en nieuwbouw worden hierdoor uitgesteld en daarbij komt dat het beschikbare investeringsbudget door verhoging van de ODE verminderd is. FrieslandCampina zou bijvoorbeeld van de betaalde ODE belastingen jaarlijks een indamper kunnen vervangen.

Een voorbeeld van de uitgestelde vervangingen is die van een tweetal oude TVR-indampers door een RO/MDR-indamper. voor de productie van wei producten, voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Dit door de zeer lage IRR/Pay Back op de investering. Hierdoor wordt een besparing potentieel van circa 15 kTon CO2 per jaar níet gerealiseerd. Ondersteuning vanuit een energie-efficiency regeling of een  SDE++ regeling kan het verschil maken.

Overzicht met vervangen indampers:

2014   Nieuwbouw 1 MVR indamper in Beilen
2015   Nieuwbouw 1 MVR indamper in Bedum
2016   Nieuwbouw 2 MVR indampers in Borculo
2015   Vervangen van 2 TVR indampers door 1 MVR indampers in Veghel
2017   Vervangen van 3 TVR indampers in Leeuwarden door 3 MVR indampers
2019   Vervangen van 1 indamper in Gerkesklooster door RO installatie
2019   Vervangen van 2 TVR indampers Borculo door RO installatie