Klimaattransitie door de Nederlandse levensmiddelenindustrie

Klimaattransitie door de Nederlandse levensmiddelenindustrie

Ambitieus klimaatbeleid is nodig om de doelen te halen en de levensmiddelenindustrie zet zich al jaren succesvol in om energie te besparen. Het laaghangende fruit is daarmee wel geplukt. Deze klimaatopgave is derhalve dé grootste uitdaging voor de komende jaren waar de industrie voor staat, waarbij in agri-food ketens verduurzaming op CO2 altijd hand in hand zal moeten gaan met andere duurzaamheidsfactoren.

De CO2-reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord betreffen directe of schoorsteenemissies op de productielocaties. 70% van het totale energieverbruik is afkomstig van aardgas. 23% van het totale energieverbruik is elektriciteit, hetgeen niet bijdraagt aan de directe CO2-emissie. In 2019 werd 3,63 Mton CO2 uitgestoten door de levensmiddelensector. Ongeveer 40% hiervan is afkomstig van de 34 ETS-installaties die namens de levensmiddelenindustrie in Nederland staan. Deze installaties betreffen met name bedrijven actief in de zuivel, suiker, aardappelverwerking, suiker en bier.

Beschikbare infrastructuur
Het behalen van de klimaatdoelen gaat gepaard met de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen zoals waterstof, warmte en elektriciteit. Dit houdt in dat deze nieuwe energiebronnen verbonden moeten worden met de installaties. Daar is infrastructuur voor nodig. De leden van FNLI zijn over heel Nederland verspreid waardoor het extra lastig is om ze goed aan te sluiten op de benodigde infrastructuur. Desalniettemin moet deze infrastructuur er komen, want zonder de benodigde infrastructuur kan er geen transitie plaatsvinden.

Locaties van ETS installaties binnen de levensmiddelenindustrie

Veelbelovende transitieplannen om CO2 uitstoot te reduceren
Ondanks de diversiteit aan processen en sectoren binnen de levensmiddelenindustrie zijn er een aantal transitiemogelijkheden die veel potentie hebben. Binnen de FNLI wordt voornamelijk gekeken naar de reductie van de warmtevraag en aardgas, elektrificatie, proces efficiency, het toepassen van duurzame energie, en het meerekenen van scope 2 en 3 maatregelen. Er zijn veelbelovende transitieplannen binnen de levensmiddelenindustrie om CO2 uitstoot te reduceren en aansprekende voorbeelden van succesvolle projecten uit de verschillende sectoren binnen de levensmiddelenindustrie.

Lees ook de plannen van 9 sectoren, verenigd in het ‘zesde cluster’.