Klimaattransitie door de Nederlandse levensmiddelenindustrie

Klimaattransitie door de Nederlandse levensmiddelenindustrie

Ambitieus klimaatbeleid is nodig om de doelen te halen en de voedingsmiddelenindustrie zet zich al jaren succesvol in om energie te besparen. De klimaatopgave is een van de grootste uitdaging voor de komende jaren waar de industrie voor staat.

Industriecluster 6
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Nederlandse industrie additioneel 14,3 mton CO2 moet reduceren voor 2030. Om deze opgave in te vullen is voor een regionale aanpak gekozen. Want de grote reductieopgave vraagt om bedrijfs- en sector-overschrijdende samenwerking. De industriële clusters zijn daarom via regionale koplopersprogramma’s aan de slag gegaan met hun verduurzamingsplannen voor 2030, met een doorkijk naar 2050.

Download hier het koplopersprogramma van Cluster 6

Veel industrie is vanwege schaalvoordelen, efficiëntie, ligging, samenwerkingsmogelijkheden en infrastructuur sterk geconcentreerd in regionale clusters. Voor een aantal industriën geldt dat niet, die zijn verspreid door heel Nederland. Negen zeer diverse sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave zijn daarom verenigd in een zesde indutriecluster: ‘Cluster 6’.

Deze sectoren onderschrijven de klimaatdoelstellingen en bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid: al een flink aantal jaren zetten zij zich succesvol in om CO₂-uitstoot te reduceren.

Zonder infrastructuur geen energietransitie
Toegang tot nieuwe duurzame energie-infrastructuur die is berekend op grote opgaven zoals elektrificatie is essentieel om de energietransitie te realiseren. En naast de infrastructuur zelf is ook coördinatie over de regio’s en provincies heen noodzakelijk. Veel van de mogelijke oplossingen van de knelpunten liggen op regionaal of provinciaal niveau. Dilemma’s rondom de infrastructuur zijn onder andere de vergunningsprocedures en de afweging en bepaling van welk verzoek van een bedrijf wanneer wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor een verzwaring van de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Download hier de Cluster Energie Strategie van Cluster 6

Locaties van ETS installaties binnen de levensmiddelenindustrie

Veelbelovende transitieplannen om CO2 -uitstoot te reduceren
Ondanks de diversiteit aan processen en sectoren binnen de levensmiddelenindustrie zijn er een aantal transitiemogelijkheden die veel potentie hebben. Binnen de FNLI wordt voornamelijk gekeken naar de reductie van de warmtevraag en aardgas, elektrificatie, proces efficiency, het toepassen van duurzame energie, en het meerekenen van scope 2 en 3 maatregelen. Er zijn veelbelovende transitieplannen binnen de levensmiddelenindustrie om CO2-uitstoot te reduceren en aansprekende voorbeelden van succesvolle projecten uit de verschillende sectoren binnen de levensmiddelenindustrie.

Lees ook de plannen van 9 sectoren, verenigd in het ‘zesde cluster’.