Alliantie Verduurzaming Voedsel zet in op betere (zelf)monitoring voedselverspilling

Alliantie Verduurzaming Voedsel zet in op betere (zelf)monitoring voedselverspilling

22 augustus 2016


Afgelopen donderdag stuurde staatssecretaris Van Dam de resultaten van de Monitor Voedselverspilling over 2014 naar de Tweede Kamer, alsmede de tussentijdse resultaten van de zelfmonitoringspilots. De hoeveelheid voedselverspilling in Nederland lijkt redelijk constant te blijven. Ook blijkt dat de monitoringssystematiek zelf sterk verbeterd kan worden, bijvoorbeeld met meer cijfers uit en over het bedrijfsleven. Om beter inzicht te krijgen in waar en hoe verspilling verder kan worden teruggedrongen, is het van belang dat bedrijven uit alle schakels van de voedselketen gegevens over hun reststromen rapporteren. De agrifoodketen, verenigd in de Alliantie Verduurzaming Voedsel, zet zich in om meer cijfers hiervan boven tafel te krijgen.

De Alliantie ondersteunt bedrijven bij hun activiteiten om verspilling te voorkomen en reststromen optimaal te benutten. De komende tijd zet de Alliantie zich extra in voor effectieve monitoring. Zo verwelkomt de Alliantie de zelfmonitoringssystematiek die Wageningen UR op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven in de voedselketen meten en rapporteren hoeveel reststromen er in hun bedrijf ontstaan en wat de bestemming is van die stromen. Zo kan nauwkeuriger worden bepaald of en hoeveel verspilling optreedt en waar verbeterkansen zitten. De Alliantie zet zich in om zoveel mogelijk bedrijven de komende jaren met deze systematiek aan de slag te laten gaan.

Innovatie en ketensamenwerking
De Alliantie ondersteunt de ambitie van de staatssecretaris van harte om in monitoring en beleid breder te kijken dan alleen naar voedselverspilling en in te zetten op het stimuleren van de circulaire economie. Doel is dat voedsel of grondstoffen voor voedsel zo hoogwaardig mogelijk (her)gebruikt worden: voor humane consumptie, voor veevoer of voor bio-based materialen. Bedrijven halen al maximale waarde uit hun grondstoffen, maar soms is door innovatie of ketensamenwerking nog meer mogelijk. In diverse projecten werkt het bedrijfsleven in samenwerking met de wetenschap hieraan:

  •  In het PPS-project CARVE, een initiatief van de Alliantie, werken bedrijven (o.a. Lamb Weston / Meijer, Duynie, Iglo, Royal A-Ware, Royal FrieslandCampina, Arla Foods, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Sonneveld) met Wageningen UR aan concrete pilots om verspilling in hun ketens te verminderen en reststromen optimaal te verwaarden. Ook in 2017 en 2018 gaan diverse pilots van start. De Alliantie vraagt van deelnemers aan CARVE ook transparantie over hun verspilling. In 2016 is ook de PPS ‘Houdbaarheid Begrepen’ van start gegaan waarbij bedrijven zich inzetten om verspilling bij de consument tegen te gaan.
  •  In het Top Institute Food and Nutrition (TIFN) zijn twee modellen ontwikkeld die bedrijven ondersteunen in hun besluitvorming om hun ketens zo efficiënt mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door bestelprocessen tussen leveranciers en afnemers verder te optimaliseren. De Alliantie stimuleert bedrijven om met deze modellen aan de slag te gaan.

Voedselverspilling onder consumenten terugdringen
Naast deze activiteiten wil de Alliantie met aanvullend onderzoek graag beter zicht krijgen op hoeveel verspilling daadwerkelijk voorkomen kan worden. Ook de consument vormt hierbij een belangrijke schakel. Voor Nederlandse consumenten is het vanzelfsprekend dat voedsel altijd en overal beschikbaar is. Hiermee gaat onvermijdelijk verspilling gepaard, maar hoeveel minder is mogelijk, en met welke consequenties? De Alliantie roept bedrijven op consumenten hierbij te helpen, met onder andere informatie over bewaren en bereiden van producten, duidelijke houdbaarheidsdata, portiecontrole, conserveringstechnieken en promoties.

Over de Alliantie Verduurzaming Voedsel
De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen. Meer informatie: www.DuurzamerEten.nl.

Gerelateerde artikelen

Discussieer mee over voedselverspilling op 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven!

5 oktober 2017


Wie graag geïnspireerd wil worden in de strijd tegen voedselverspilling is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de lunchmeeting ‘Tegengaan van Voedselverspilling in de praktijk’ op donderdag 26 oktober. Deze meeting is georganiseerd door de Alliantie Verduurzaming Voedsel en […]

Staatssecretaris Van Dam en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Dijkhuizen ontvangen aanbevelingen over ketentransparantie

8 december 2016


Het afgelopen jaar lieten de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een verkenning uitvoeren rondom het thema ketentransparantie. Van etiket tot digitale productinformatie en van keurmerk tot website of app: de complexe vraag hoe bedrijven consumenten nog […]

Alliantie Verduurzaming Voedsel verwelkomt ordening voedselkeurmerken Milieu Centraal

17 oktober 2016


De Alliantie Verduurzaming Voedsel, het samenwerkingsverband van LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca, is positief over het feit dat Milieu Centraal een ordening heeft aangebracht in het landschap aan duurzaamheidskeurmerken. De ordening is gebaseerd op de beoordelingssystematiek voor solide […]