Convenant voor betere aansluiting groen werkveld – onderwijs

Convenant voor betere aansluiting groen werkveld – onderwijs

15 november 2017


Begin november ondertekende de FNLI samen met andere werkgevers uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking te bekrachtigen. Via het platform ‘onderstructuur groen’ waarin het groene bedrijfsleven is vertegenwoordigd, worden de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in het mbo behartigd.

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en het groene onderwijs, zowel in het vmbo als mbo. Onder meer in de sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid van de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, waar afspraken worden gemaakt over de wettelijke taken voor het mbo.

Activiteitenplan

De groene sector kent een grote diversiteit aan branches, van de levensmiddelenindustrie tot hoveniers en van gezelschapsdieren tot de agrarische sector. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. In 2018 richt het activiteitenplan zich op vier thema’s:

  1. De ontwikkelagenda groen onderwijs
  2. Instroom in het mbo-groen
  3. Examinering
  4. Keuzedelen in het kader van duurzame inzetbaarheid

Het convenant is mede ondertekend door de Vereniging Hoveniers en Groenvoorziening, Cumela Nederland, LTO Nederland, de Vereniging Bloemist Winkeliers, de Sectorraad Paarden, de Vereniging voor de bos- en natuurterreineigenaren, de belangenbehartiger voor ondernemers in de gezelschapsdierenbranche Dibevo, Tuinbranche Nederland en KIKK recreatie.