De Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt namens de gehele voedselketen ‘Het klimaat op ons bord’ aan minister Schouten (LNV)

De Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt namens de gehele voedselketen ‘Het klimaat op ons bord’ aan minister Schouten (LNV)

13 maart 2018


Rhenen, 13 maart 2018 – Gisteren overhandigde Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, het boekje ‘het klimaat op ons bord’ aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een symbolisch bord, met een greep uit de vele activiteiten van het bedrijfsleven uit de gehele voedselketen. Aan de hand van negen thema’s presenteerde de Alliantie in Ouwehands dierenpark te Rhenen de ambitie en acties van het bedrijfsleven om de voedselketen steeds verder te verduurzamen. CEO’s van ruim 60 bedrijven uit de hele keten gingen tijdens een diner in gesprek met minister Schouten over hun acties en ambities op het gebied van klimaat.

“Minder impact op klimaat in de hele keten”
Dijkhuizen lichtte tijdens het evenement de ambitie ‘Minder impact op klimaat in de hele keten’ van de Alliantie toe. “De Nederlandse agrifoodsector realiseert de laagste impact per kilogram voedsel op milieu, klimaat en biodiversiteit. Daarmee doet ze bij uitstek wat de wereld nodig heeft en waar ‘Parijs’ om vraagt. Dankzij nieuwe kennis en slimme technologie zijn er verdere verbeteringen mogelijk en ook nodig. Die moeten we met kracht oppakken met als ambitie te komen tot een klimaat neutrale productie en distributie van ons voedsel, inclusief het hergebruik van rest- en nevenstromen”, aldus Dijkhuizen. De minister was onder de indruk dat volop wordt ingezet op de ambities die er liggen. “Ieder bedrijf zal voor zich zelf de vertaalslag van de klimaatdoelstelling naar de praktijk moeten maken. Welke bijdrage kan je leveren en vooral zorg dat jouw bedrijf nu al doet waar straks om wordt gevraagd”, aldus Schouten in haar reactie.

De lat én de bodem omhoog
In Nederland hebben we de unieke situatie dat de agrifoodketen, van boer tot bord, samenwerkt en zich sterk maakt voor zowel een steeds duurzamere als rendabele voedselketen. Het is de ambitie van de Alliantie om verduurzaming in de Nederlandse agrifoodketen te versnellen en het voedsel dat via supermarkt, horeca of catering aan de consument wordt aangeboden steeds duurzamer geproduceerd en gedistribueerd wordt. We leggen daarbij de lat steeds hoger en brengen zo de bodem over de hele linie omhoog. Dat doen we aan de hand van negen verduurzamingsthema’s, fact-based en op basis van  zogenaamde “duurzaamheidshotspots” in de keten. De Alliantie heeft samen met kennisinstellingen voor de belangrijkste grondstof- en productketens de hotspots in kaart gebracht waar de grootste verduurzamingsimpact te behalen is en welke stappen bedrijven kunnen zetten.

Over de Alliantie Verduurzaming Voedsel
De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen. Meer informatie over de Alliantie: www.verduurzamingvoedsel.nl.

 Voor meer informatie over de Alliantie Verduurzaming Voedsel neemt u contact op met het secretariaat: secretariaat@verduurzamingvoedsel.nl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn