Eerste Kamer neemt Wet zorgplicht kinderarbeid aan

Eerste Kamer neemt Wet zorgplicht kinderarbeid aan

17 mei 2019


Op 14 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen. Terecht willen de Eerste en Tweede Kamer iets doen aan het uitbannen van kinderarbeid en daarbij is gekozen voor het instrument wetgeving. Het Parlement vindt de leden van de FNLI aan haar zijde ten aanzien van het doel. Wij roepen de wetgever op om bij de nadere invulling van deze wet door middel van AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) zoveel als mogelijk rekening te houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid in de dagelijkse praktijk en de IMVO-convenanten daarin mee te nemen. De FNLI heeft in 2018 het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen ondertekend, waardoor onder andere FNLI-lidbedrijven IMVO-risicomanagement gaan implementeren in hun bedrijven.