Effecten COVID-19-crisis op import- en exportcertificering en handelsbeperkende maatregelen

Effecten COVID-19-crisis op import- en exportcertificering en handelsbeperkende maatregelen

7 april 2020


De maatregelen die wereldwijd zijn genomen tegen de  COVID-19-crisis leiden tot een aantal problemen bij sommige importeurs. Doordat er veel minder vraag is bij afnemers kunnen invoercertificaten niet meer (volledig) worden benut. Daarnaast kan het voor marktdeelnemers lastig zijn om op tijd een bewijs van handel in te leveren dat nodig is voor deelname aan een invoerregeling. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u meer informatie. Zo leest u er wat u kunt doen als u uw importrecht of certificaat niet (volledig) kan benutten. Ook de NVWA heeft een pagina met informatie over de gevolgen van COVID-19 en  hun dienstverlening aan ondernemers.

Heeft u vragen of opmerkingen over de effecten van COVID-19 op uw bedrijfsvoering? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Handelsbeperkende maatregelen voor dieren en dierlijke producten in verband met corona

2 april 2020


Een aantal landen hebben, naar aanleiding van de recente corona-pandemie, handelsbeperkende maatregelen voor dieren/dierlijke producten ingesteld.  Lees hier de lijst met landen en hun maatregelen. FacebookTwitterLinkedin

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen voor ondernemers

29 juni 2020


Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de […]

Persbericht – Nieuwe coronamaatregelen: Ketenpartijen out of home opnieuw zwaar getroffen. Zorgen over oplopend ziekteverzuim en testcapaciteit.

14 oktober 2020


De nieuwe maatregelen en de gedeeltelijke lockdown komen hard aan bij bedrijven binnen de voedingsmiddelenindustrie. De industrie begrijpt de maatregelen van het kabinet in het brede belang van de volksgezondheid. Maar dit ingrijpen betekent wel dat de bedrijven opnieuw een […]