‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’

‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’

20 januari 2015


Alliantie Verduurzaming Voedsel presenteert resultaten en ambities aan staatssecretaris Dijksma. De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft de resultaten van het Jaar tegen Voedselverspilling aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken overhandigd. In 2014 zette het bedrijfsleven zich met een veelheid aan activiteiten in om voedselverspilling verder terug te dringen. Het ging hierbij om onderzoeken naar hoe bedrijven hun reststromen opnieuw kunnen benutten, het creëren van inzicht waar de meeste verspilling in de keten plaatsvindt tot aan publieksacties om consumenten bewuster te maken om minder te verspillen. Het bedrijfsleven blijft ook in 2015 werken aan het terugdringen van voedselverspilling. Zo’n 20 kopstukken uit de sector deelden hun toekomstambities met de staatssecretaris.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel, waarin boeren & tuinders, fabrikanten, supermarkten, cateraars en horeca verenigd zijn, riep 2014 uit tot het ‘Jaar tegen Voedselverspilling’. De oproep van de Alliantie leidde ertoe dat bedrijven en organisaties nóg meer initiatieven nemen om voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd de consument bewuster maken van eigen gedrag. De Alliantie Verduurzaming Voedsel bundelde de initiatieven die in 2014 hebben bijgedragen aan het verminderen van voedselverspilling.

Inzet voor 2015: bewustwording consumenten en monitoring
De resultaten uit 2014 vormen voor de Alliantie Verduurzaming Voedsel een belangrijke impuls om in 2015 onverminderd verder in te zetten op het terugdringen van verspilling. Monitoring van – en rapportage over – reststromen in het bedrijfsleven en de keten krijgt in 2015 de meeste aandacht, om beter zicht te krijgen op wat daadwerkelijk verspild wordt en wat het effect is van deze initiatieven. Dit jaar start hiertoe een pilot.

Individuele bedrijven hebben het thema hoog op de agenda en deelden klinkende ambities met de staatssecretaris, waaronder “zero waste” productieprocessen, consumentenacties, ketensamenwerking, intensieve samenwerking met de Voedselbanken, monitoring en forecasting, product- en procesinnovatie en bewustwording van medewerkers en gasten.

Bewustwording bij consumenten is een blijvend aandachtspunt, waarvoor de Alliantie ook hulp inroept bij overheid, media en maatschappelijke organisaties. Bij huishoudens is immers nog steeds de grootste winst te behalen. Daarnaast zet de Alliantie in 2015 in op intensieve samenwerking met de Voedselbanken Nederland en met het Voedingscentrum en het wegnemen van wet- en regelgeving die voedselverspilling onnodig in de hand werkt.

Bekijk hier het overzicht met activiteiten en resultaten van het Jaar tegen Voedselverspilling.

Over de Alliantie Verduurzaming Voedsel
In Nederland hebben we de unieke situatie dat de agrifoodketen, van landbouw tot consumptie, zich sterk maakt voor zowel een duurzame als rendabele voedselketen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid tot stand komt. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame bodem van de gehele voedselketen te verhogen, met aandacht voor mens, dier en milieu. Meer informatie: www.duurzamereten.nl.

Foto: Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven delen hun ambities met staatssecretaris Dijksma bij Instock, restaurant tegen voedselverspilling te Amsterdam. Fotograaf: Christiaan Krop

Gerelateerde artikelen

Discussieer mee over voedselverspilling op 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven!

5 oktober 2017


Wie graag geïnspireerd wil worden in de strijd tegen voedselverspilling is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de lunchmeeting ‘Tegengaan van Voedselverspilling in de praktijk’ op donderdag 26 oktober. Deze meeting is georganiseerd door de Alliantie Verduurzaming Voedsel en […]

Staatssecretaris Van Dam en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Dijkhuizen ontvangen aanbevelingen over ketentransparantie

8 december 2016


Het afgelopen jaar lieten de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een verkenning uitvoeren rondom het thema ketentransparantie. Van etiket tot digitale productinformatie en van keurmerk tot website of app: de complexe vraag hoe bedrijven consumenten nog […]

Alliantie Verduurzaming Voedsel verwelkomt ordening voedselkeurmerken Milieu Centraal

17 oktober 2016


De Alliantie Verduurzaming Voedsel, het samenwerkingsverband van LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca, is positief over het feit dat Milieu Centraal een ordening heeft aangebracht in het landschap aan duurzaamheidskeurmerken. De ordening is gebaseerd op de beoordelingssystematiek voor solide […]