FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

27 september 2016


Den Haag, 27 september 2016 – Vandaag publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar voedselfraude in een groot aantal productcategorieën onder de titel ‘Gesjoemel met eten’. Ook de FNLI vindt dat fraude in de voedselketen onacceptabel is. Het onderzoek onderstreept het belang dat bedrijven, bovenop controles in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat producten ook zijn wat ze pretenderen te zijn. Daarom werkt de sector sinds een aantal jaar actief aan diverse maatregelen (vanuit de Taskforce Voedselvertrouwen) om de integriteit van producten te borgen.

Zo worden kwaliteitssystemen waar bedrijven mee werken tegenwoordig door de NVWA getoetst aan de hand van strenge criteria voor voedselveiligheid en productintegriteit. Via de website Ketenborging.nl kunnen ondernemers uit de voedselketen controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een door de NVWA geaccepteerd kwaliteitssysteem. Aan de hand hiervan kunnen ondernemers hun handelen vervolgens afstemmen. De eerste systemen die op de site staan zijn IFS en BRC, zij hebben als eersten de strenge toets van de NVWA doorstaan. Naar verwachting volgt ook het FSSC22000-systeem binnenkort.

Daarnaast is een tool tegen voedselfraude ontwikkeld door SSAFE en PwC in samenwerking met Wageningen University en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De tool is geen middel om voedselfraude te voorkomen, maar helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering. De kans op voedselfraude kan vervolgens gereduceerd worden door de juiste beheersmaatregelen te nemen. De FNLI organiseert volgende week samen met PwC opnieuw een workshop om de tool onder de aandacht te brengen.

Gerelateerde artikelen

Reactie van de FNLI op de door staatssecretaris Dijksma aangekondigde recall van vlees

6 februari 2014


De FNLI vindt het buitengewoon teleurstellend dat, een jaar nadat de zaak bekend werd waarin paardenvlees als rundvlees werd verkocht bekend, er wederom een bedrijf aan het licht is gekomen dat nog niet kan voldoen aan basisvoorwaarden voor integere producten […]

E-mailactie Foodwatch onnodige bangmakerij

16 juli 2015


(Namens de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) Foodwatch roept consumenten op een email te sturen naar supermarktketens om producten met bepaalde kleurstoffen uit de schappen te weren. Het gaat hier om vijf zogenaamde azo-kleurstoffen en E104 […]

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring […]