FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

27 september 2016


Den Haag, 27 september 2016 – Vandaag publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar voedselfraude in een groot aantal productcategorieën onder de titel ‘Gesjoemel met eten’. Ook de FNLI vindt dat fraude in de voedselketen onacceptabel is. Het onderzoek onderstreept het belang dat bedrijven, bovenop controles in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat producten ook zijn wat ze pretenderen te zijn. Daarom werkt de sector sinds een aantal jaar actief aan diverse maatregelen (vanuit de Taskforce Voedselvertrouwen) om de integriteit van producten te borgen.

Zo worden kwaliteitssystemen waar bedrijven mee werken tegenwoordig door de NVWA getoetst aan de hand van strenge criteria voor voedselveiligheid en productintegriteit. Via de website Ketenborging.nl kunnen ondernemers uit de voedselketen controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een door de NVWA geaccepteerd kwaliteitssysteem. Aan de hand hiervan kunnen ondernemers hun handelen vervolgens afstemmen. De eerste systemen die op de site staan zijn IFS en BRC, zij hebben als eersten de strenge toets van de NVWA doorstaan. Naar verwachting volgt ook het FSSC22000-systeem binnenkort.

Daarnaast is een tool tegen voedselfraude ontwikkeld door SSAFE en PwC in samenwerking met Wageningen University en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De tool is geen middel om voedselfraude te voorkomen, maar helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering. De kans op voedselfraude kan vervolgens gereduceerd worden door de juiste beheersmaatregelen te nemen. De FNLI organiseert volgende week samen met PwC opnieuw een workshop om de tool onder de aandacht te brengen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Levensmiddelenindustrie werkt aan terugdringen minerale oliën in verpakkingen

2 mei 2016


FNLI pleit sinds 2012 voor EU-wetgeving Vanavond besteedt TV-programma Radar aandacht aan minerale oliën in verpakkingen van voedingsmiddelen. Minerale oliën kunnen met name voorkomen in verpakkingen gemaakt van gerecycled papier en door het gebruik van inkten op verpakkingen. Veel van […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Geen ontsmettingsmiddelen in voeding

22 december 2016


Naar aanleiding van berichtgeving in de media over foutieve uitspraken van het AMC over het gebruik van desinfecterende middelen in de levensmiddelenindustrie, reageert de FNLI om onterechte beeldvorming te voorkomen. In sommige berichten duikt het beeld op dat er in […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Onderzoek aanwezigheid fipronil in eieren

1 augustus 2017


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert momenteel onderzoek naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Fipronil is een niet toegelaten middel dat gebruikt is door een pluimvee-servicebedrijf dat stal-ontsmettingen uitvoert bij pluimveehouders. De NVWA en de sector hebben […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn