FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

27 september 2016


Den Haag, 27 september 2016 – Vandaag publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar voedselfraude in een groot aantal productcategorieën onder de titel ‘Gesjoemel met eten’. Ook de FNLI vindt dat fraude in de voedselketen onacceptabel is. Het onderzoek onderstreept het belang dat bedrijven, bovenop controles in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat producten ook zijn wat ze pretenderen te zijn. Daarom werkt de sector sinds een aantal jaar actief aan diverse maatregelen (vanuit de Taskforce Voedselvertrouwen) om de integriteit van producten te borgen.

Zo worden kwaliteitssystemen waar bedrijven mee werken tegenwoordig door de NVWA getoetst aan de hand van strenge criteria voor voedselveiligheid en productintegriteit. Via de website Ketenborging.nl kunnen ondernemers uit de voedselketen controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een door de NVWA geaccepteerd kwaliteitssysteem. Aan de hand hiervan kunnen ondernemers hun handelen vervolgens afstemmen. De eerste systemen die op de site staan zijn IFS en BRC, zij hebben als eersten de strenge toets van de NVWA doorstaan. Naar verwachting volgt ook het FSSC22000-systeem binnenkort.

Daarnaast is een tool tegen voedselfraude ontwikkeld door SSAFE en PwC in samenwerking met Wageningen University en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De tool is geen middel om voedselfraude te voorkomen, maar helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering. De kans op voedselfraude kan vervolgens gereduceerd worden door de juiste beheersmaatregelen te nemen. De FNLI organiseert volgende week samen met PwC opnieuw een workshop om de tool onder de aandacht te brengen.

Gerelateerde artikelen

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

17 augustus 2017


Eerder heeft de FNLI geconstateerd dat producten met ei erin verwerkt veilig te eten zijn. Dat geldt nog steeds, ook na de recent uitgevoerde controles door de industrie en handhaving van de richtlijnen door de NVWA. Tot op heden zijn er […]

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

7 augustus 2017


Met de recent door de NVWA bekendgemaakte analyseresultaten en op basis van de eigen risico-inventarisatie op Fipronil, concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt, veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten hebben besmette ei-grondstoffen geblokkeerd en gebruiken alleen […]

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

3 augustus 2017


Aan de hand van de nu beschikbare informatie concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten stellen daarnaast vast of er besmette eieren zijn gebruikt door de herkomst van de gebruikte eieren […]