FNLI feliciteert Voedingscentrum met nieuwe Schijf van Vijf

FNLI feliciteert Voedingscentrum met nieuwe Schijf van Vijf

22 maart 2016


Verbetering productsamenstelling blijft essentieel voor gezonder voedingspatroon

Vandaag heeft het Voedingscentrum de vertaalslag van de Richtlijnen Goede Voeding 2015 naar een volwaardig voedingspatroon voor verschillende doelgroepen in Nederland gelanceerd: de nieuwe Schijf van Vijf en de daarbij behorende richtlijnen. De FNLI feliciteert het Voedingscentrum van harte met dit vernieuwde voorlichtingsmodel en is positief over het feit dat consumenten hiermee volgens de laatste wetenschappelijke inzichten op weg worden geholpen om een verantwoord voedingspatroon te volgen.

De FNLI wijst echter op het belang dat ook minder bewuste consumenten gezonder gaan eten en drinken. Daarom blijft de levensmiddelenindustrie inzetten op het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, waarin samen met de supermarkten, horeca en catering en met het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is afgesproken om producten stapsgewijs voedingskundig te verbeteren. Op die manier krijgen consumenten vanzelf en vaak ongemerkt minder zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) binnen, met name via de voedingsmiddelen die niet zijn opgenomen in de Schijf van Vijf. Het bedrijfsleven gaat graag met het Voedingscentrum in gesprek over hoe het nieuwe voorlichtingsmodel en het Akkoord elkaar wederzijds kunnen ondersteunen.

Gerelateerde artikelen

Zoutreductie levensmiddelenindustrie werpt vruchten af Significante daling zoutgehalte in groenteconserven, kaas en brood

28 juli 2014


Vandaag publiceert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het rapport ‘Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013’. Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde zoutgehalte in levensmiddelen tussen 2011 en 2013 met circa 9 procent is gedaald. […]

Ook FNLI voorstander van gelijke portiegroottes

24 februari 2016


Deze week vroeg de Consumentenbond aandacht voor verwarrende portiegroottes op verpakkingen. Net als de Consumentenbond is de FNLI voorstander van het gebruik van zoveel mogelijk gelijke portiegroottes, om verwarring onder consumenten te voorkomen. Daarom werken we aan de harmonisatie van […]

FNLI reactie rapport RIVM ‘Wat ligt er op ons bord’

24 januari 2017


De FNLI onderschrijft de noodzaak van samenhang in de aanpak voor een veilig, gezonder, duurzaam robuust voedselsysteem waarvoor het RIVM pleit in haar rapport ‘Wat ligt er op ons bord’. De samenwerking in de keten die het RIVM daarbij adviseert […]