FNLI juicht Plastic-Pact toe

FNLI juicht Plastic-Pact toe

21 februari 2019


Den Haag – 21 februari 2019   Vandaag hebben overheid en bedrijfsleven het zogenaamde ‘Plastic-Pact’ gesloten. Het pact is ondertekend door individuele plastic-producerende en plastic-toepassende bedrijven, waaronder een aantal leden van de FNLI.

Doel van het Pact is het gebruik van plastic in Nederland in verregaande mate te verduurzamen of te voorkomen. De ondertekenaars van het Plastic -Pact committeren zich aan een set bovenwettelijke en ambitieuze afspraken. Omdat de FNLI een groot pleitbezorger van het verantwoord en duurzaam gebruik van grondstoffen is, waaronder ook plastics, juicht zij de totstandkoming van het Pact toe.

In april treedt het nieuwe FNLI-Brancheverduurzamingsplan in werking. Dit is een branchebrede aanpak voor de verduurzaming van alle type voedselverpakkingen: van karton tot plastics. Het nieuwe brancheverduurzamingsplan van de FNLI zal, net als het Plastic-Pact, topprioriteit geven aan de recyclebaarheid van producten.

Alle leden van de FNLI streven naar zoveel mogelijk recyclebare voedselverpakkingen in 2025, een verantwoorde en duurzame inzet van grondstoffen en eenduidige en transparante consumenteninformatie over het recyclen of scheiden van verpakkingen.