FNLI maakt inzet in Preventieakkoord zichtbaar

FNLI maakt inzet in Preventieakkoord zichtbaar

27 maart 2019


Eind november tekende Marian Geluk namens de Nederlandse levensmiddelenindustrie het Nationaal Preventieakkoord.  Daarin committeert de levensmiddelensector zich aan concrete maatregelen om minder calorieën op de markt te brengen. Onze inzet is gevisualiseerd in een infographic. Hierin ziet u wat de FNLI allemaal doet om calorieën en verleidingen te verminderen.

Inzet

De drie belangrijkste instrumenten die de industrie inzet in de strijd tegen overgewicht zijn: minder verleidingen, meer producten met minder calorieën en/of kleinere porties in het schap en tenslotte minder suiker, zout en vet in producten. Zo committeert de frisdrankenindustrie zich bijvoorbeeld aan 30% minder calorieën in 2025 ten opzichte van 2012. De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwaren-industrie (VBZ) maakt afspraken over portiegrootte voor merkproducten in het koek-, snoep- en chocoladeschap. En de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) maakt afspraken over minder suiker en zout in hun producten.