FNLI ondersteunt verklaring Nationale Voedseltop

FNLI ondersteunt verklaring Nationale Voedseltop

31 januari 2017


Afgelopen donderdag (26 januari) vond in Den Haag de Nationale Voedseltop plaats, over voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel. De top was georganiseerd door ministers Schippers (VWS) en Ploumen (Buitenlandse Handel) en staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (I&M). Zowel FNLI-directeur Philip den Ouden als een aantal FNLI-leden spraken tijdens de top over hun commitment ten aanzien van transparantie, productsamenstelling en verduurzaming. Uit de top volgde een intentieverklaring met een aantal algemene beleidsambities; de FNLI ondersteunt deze verklaring.

Voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel
De top was onderdeel van de Voedselagenda die de vier bewindspersonen het afgelopen jaar hebben vormgegeven. Een van de aanleidingen voor deze agenda was de oproep van de WRR om tot een samenhangend voedselbeleid te komen. De FNLI roept al jaren op tot meer coherentie tussen beleidsdomeinen die de agrifoodsector raken. We zijn dan ook zeer positief over het feit dat de vier bewindspersonen nu meer met elkaar samenwerken, en de koplopersrol die de Nederlandse agrifoodsector internationaal bekleedt erkennen en ondersteunen.

Green Deal ‘Over de datum’
Na afloop van het plenaire programma werd de Green Deal ‘Over de datum’ ondertekend, door FNLI, CBL, WUR, NZO, minister Schippers (VWS) en staatssecretarissen van Dam (EZ) en Dijksma (I&M). Deze Green Deal moet ervoor zorgen dat consumenten de betekenis van houdbaarheidsdata en houdbaarheid van producten beter begrijpen, zodat voedselverspilling afneemt.
Ambities en commitments
Een aantal ambities en commitments waarbij leden van de FNLI of de FNLI zelf betrokken zijn:
• Transparantie in de varkensketen – VION
• Ketenbrede inzet voor een Trusted Source voor productinformatie via GS1 / Alliantie Verduurzaming Voedsel
• Holland Innovative Potato (HIP)
Taskforce Circular Economy of Food
• Gezonde Keuze Onderweg / Diabetesfonds, Peijnenburg, Plus
• Nutrition Strategy / FrieslandCampina
• Minder suiker in zuivelproducten / NZO
• Minder suiker in frisdranken / Nederlandse Vereniging Frisdranken, Water, Sappen (FWS)
Akkoord verbetering productsamenstelling
• Actieteam Gezonde Productsamenstelling / TNO
• Green Protein Alliance / Green Protein Alliance

Een volledig overzicht van ambities en commitments die tijdens de top werden gepresenteerd, kunt u hier lezen.

Gerelateerde artikelen

‘Samen voortbouwen aan Nederlands voedselbeleid’

28 januari 2016


Op 3 februari aanstaande organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid. Het regeringsstandpunt op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ staat daarbij centraal. De FNLI is één van de genodigden en heeft voorafgaand aan deze hoorzitting een position […]

Genomineerden FNLI Merk van het Jaar awards 2015 bekend

2 oktober 2015


Merk met beste consumenteninformatie bekroond met bijzondere prestatie award De genomineerden voor de FNLI Merk van het Jaar awards 2015 zijn bekend. Deze merken zijn, op basis van een grootschalig consumentenonderzoek, beoordeeld op kwaliteit, innovatie en expressiviteit. Alle genomineerden maken […]

Week van de Levensmiddelenindustrie dit jaar in drie regio’s

2 mei 2016


FNLI organiseert FutureProef 2016 in Noord-Nederland, Rijnmond en Ede-Wageningen De levensmiddelenindustrie heeft meer technische en technologische mensen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Daarom organiseerde de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) vorig jaar voor het eerst FutureProef: Week […]