FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring van het consumentenvertrouwen en ongelijk Europees speelveld door belemmeringen veroorzaakt door de NVWA gedeeld.

Naar aanleiding hiervan is een dialoog tussen de NVWA en het bedrijfsleven over de geconstateerde problemen op gang gekomen. Een voorname oorzaak van de problematiek is terug te voeren tot de fusie en de daarbij opgelegde verplichte kostenbesparing. De NVWA werkt actief aan de in het Verbeterplan voorgestelde verbeteringen en versterking van het toezicht. Voor de FNLI is het van groot belang dat er heldere en tijdige afstemming over op handen zijnde beleidswijzigingen inzake het toezicht blijft bestaan. Zo wordt voorkomen dat bedrijven worden verrast en voor administratieve of logistieke onmogelijkheden komen te staan. Een recent voorbeeld is de discussie rondom de ‘versleping van allergenen’ eerder dit jaar.

De FNLI is positief over de ingeslagen weg en roept de Tweede Kamer op om de NVWA nu de mogelijkheid te geven het nieuwe beleid zijn vruchten te laten afwerpen. Het bedrijfsleven en de NVWA erkennen dat er nog verbeterslagen te maken zijn en zijn voornemens in een zogenaamde ‘driehoek’, samen met de verantwoordelijke ministeries van EZ en VWS, hieraan te werken. Actieve betrokkenheid van laatstgenoemden is van groot belang, omdat er vanuit de ministeries soms onvoldoende input is betreft de interpretatie van wettelijke voorschriften (denk bijvoorbeeld aan allergenenmanagement).

Daarnaast blijft de FNLI in gesprek met het ministerie van EZ om meer inzicht in de tariefstructuur te krijgen en meer duidelijkheid te hebben over waarom aanpassingen of verhogingen van de tarieven noodzakelijk zijn. Door het ministerie van EZ is inmiddels een verhoging van de tarieven voorgesteld. Zelfs al zouden de kosten als gevolg van een efficiëntere NVWA dalen, dan nog zijn er tarieven die stijgen, zoals de afgifte van exportcertificaten door stijging van ICT-kosten.

Gerelateerde artikelen

Producten met ei erin verwerkt zijn veilig te eten

17 augustus 2017


Eerder heeft de FNLI geconstateerd dat producten met ei erin verwerkt veilig te eten zijn. Dat geldt nog steeds, ook na de recent uitgevoerde controles door de industrie en handhaving van de richtlijnen door de NVWA. Tot op heden zijn er […]

FNLI lanceert toolkit om risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in producten in kaart te brengen

17 mei 2017


Om de voedselveiligheid nog beter te beheersen heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie een toolkit gelanceerd die helpt bepalen waar de grootste risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in levensmiddelen liggen. Door deze identificatie van risico’s is het mogelijk gericht maatregelen […]

FNLI deelt kritische houding Nederlandse Europarlementariërs verplichte herkomstetikettering

13 mei 2016


Gisteren heeft het Europees Parlement in een plenaire zitting met een ruime meerderheid een resolutie voor verplichte herkomstetikettering voor alle producten van dierlijke herkomst aangenomen. Hiermee wordt de Europese Commissie opgeroepen met wetgeving te komen. De FNLI betreurt de uitkomst […]