FNLI reactie op nieuws over betalingstermijnen

FNLI reactie op nieuws over betalingstermijnen

11 april 2018


De FNLI vindt het steeds verder oprekken van betalingstermijnen onwenselijk, dit is niet in het belang van de levensmiddelenindustrie en haar ketenpartners.

Als er een wijziging van de wettelijke betalingstermijn wordt ingevoerd kán dit een verbetering zijn van de huidige praktijk, mits deze geldt voor de hele keten, voor zowel kleine als grote bedrijven en voor alle productgroepen. Ook is Europese afstemming hierin cruciaal. Alleen bij een dergelijk level playing field is de markt hierbij geholpen. Ombuigen van deze trend is echter niet eenvoudig; de huidige wetgeving die in 2013 van kracht is geworden (Richtlijn Betalingsachterstand) lijkt voor Nederland averechts te werken. De vastgelegde 60-dagen termijn is een verslechtering geweest ten opzichte van de Nederlandse norm. Het is door een deel van de markt opgepakt als een signaal om het maximum van 60 dagen als een minimum te gaan beschouwen.